Home

Uitgelicht: 

Consequenties van trends in 2014 op CRM strategie

 
Consequenties van trends in 2014 op CRM strategie gratis downloaden

In deze whitepaper wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke ontwikkelingen en trends in 2014. Volgens de schrijvers van de whitepaper zouden deze ontwikkelingen en trends bij iedere directie op de strategische CRM agenda moeten staan. Per trenditem worden ook de mogelijke consequenties en keuzes belicht die een trend heeft voor de CRM strategie en dus ook voor de bedrijfsvoering.

Lees verder Gratis downloaden
 

Desktop Analytics: snel uw bedrijfsdata analyseren

Desktop Analytics: snel uw bedrijfsdata analyseren

Binnen bedrijven wordt steeds meer gebruik gemaakt van analysesoftware voor het verwerken en interpreteren van bedrijfsgegevens. Dat kan natuurlijk via Excel-bestanden, maar het is veel efficiënter en sneller om daar gespecialiseerde software voor in te zetten. Laat uw gebruikers ook de gegevens ordenen, analyseren en interpreteren met krachtige analysesoftware voor de desktop.

Lees verderGratis downloaden

Met uw eigen apps meer controle over uw bedrijf

Met uw eigen apps meer controle over uw bedrijf

De smartphone met zijn enorme aanbod aan apps is niet meer weg te denken van de werkvloer. Gebruik die smartphone of tablet voor uw eigen software en bereik daarmee een betere bedrijfsvoering! Binnen bedrijven is de trend te zien dat apps gewoon zelf worden ontworpen en gebouwd. We laten u zien hoe u zelf die apps ontwerpt en bouwt.

Lees verderGratis downloaden

Bestuurlijke vraagstukken omtrent vastgoed in de zorg

Bestuurlijke vraagstukken omtrent vastgoed in de zorg

Door alle veranderingen in de zorg zijn er ook rondom vastgoed allerlei bestuurlijke vraagstukken ontstaan. Bij zorgorganisaties groeit dan ook de behoefte om meer grip te krijgen op de wijze waarop met vastgoed wordt omgegaan. Deze whitepaper gaat dieper in op de veranderingen op vastgoed in de zorg en hoe zorgorganisaties daar meer grip op kunnen krijgen.

Lees verderGratis downloaden

Grip of grote budgettaire verrassing?

Grip of grote budgettaire verrassing?

Gemeenten krijgen steeds meer taken overgeheveld vanuit het rijk. Dit zijn de zogenaamde decentralisaties. Het betreft taken op het gebied van werk, inkomen en zorg, ofwel het sociale domein. Het overgrote deel van deze taken wordt door andere partijen dan de gemeente uitgevoerd, maar de gemeente regisseert.

Lees verderGratis downloaden

Blijf op de hoogte!

Klik hier om u in te schrijven voor de Kennisportal nieuwsbrief!