Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe veelbelovend is AI voor de gezondheidszorg?

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft de potentie om de gezondheidszorg revolutionair te veranderen. Wat betekent dit voor de toekomst van de geneeskunde, het werk van artsen en de kwaliteit van zorg voor patiënten? In dit blog zetten we een aantal ontwikkelingen op een rij.

Apps voor patiënten

AI kan op verschillende manieren van meerwaarde zijn voor de zorg en voor patiënten. Om te beginnen kan AI patiënten helpen om vanuit huis meer inzicht te krijgen in hun gezondheid of aandoening, om zo sneller de juiste zorg te kunnen krijgen. Er zijn hiervan al verschillende toepassingen die in de praktijk goed blijken te werken. Denk bijvoorbeeld aan een speciale app voor post-chirurgische zorg, geïntroduceerd door een Nederlands academisch ziekenhuis. Patiënten kunnen thuis een foto van hun operatiewond uploaden, waarna de AI-app een analyse maakt. Als de wond goed geneest, krijgt de patiënt dit meteen te weten. Is er twijfel? Dan stuurt de app de foto door naar de arts.

Verbeterde diagnostiek

Een veelbelovende toepassing van AI in de zorg is het verbeteren van diagnostiek. Een AI diagnose kan een aanvulling zijn op de kennis en ervaring van artsen op het gebied van diagnostiek. Dit kan niet alleen werkprocessen verbeteren en versnellen, maar ook de mogelijkheden van diagnostiek uitbreiden. AI kan immers enorme hoeveelheden gegevens analyseren en patronen ontdekken die met het menselijk oog of brein niet op te merken zijn. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen gebruiken al AI-toepassingen om de diagnostiek te verbeteren, bijvoorbeeld bij bepaalde typen kanker.

Beeldvormingstechnieken

AI heeft vergelijkbare potentie op het vlak van beeldvormingstechnieken zoals MRI’s en CT-scans. Deze genereren enorme hoeveelheden data die voor een arts niet altijd volledig te analyseren zijn. AI-algoritmen kunnen echter snel en nauwkeurig afwijkingen detecteren in deze beelden, waardoor artsen sneller en nauwkeuriger diagnoses kunnen stellen. Dit kan leiden tot vroegere opsporing van ziekten als kanker, wat cruciaal is voor een succesvolle behandeling.

Preventie

AI kan een grote rol spelen bij de preventie van bepaalde aandoeningen. AI kan bijvoorbeeld op basis van geavanceerde analyses van gezondheidsgegevens mensen identificeren die een hoog risico lopen op ziekten als diabetes, dementie of hartaandoeningen. Zo kunnen zorgverleners vroegtijdig maatregelen inzetten om de ontwikkeling van de ziekte te voorkomen of te vertragen.

Gepersonaliseerde behandelingen

Ook in de personalisatie van behandelingen kan kunstmatige intelligentie ongekende mogelijkheden bieden. Traditioneel zijn medische behandelingen vaak gebaseerd op een one-size-fits-all-benadering, waarbij patiënten dezelfde behandeling krijgen op basis van hun diagnose. Dit kan echter leiden tot suboptimale resultaten, omdat individuele patiënten unieke kenmerken en reacties op behandelingen hebben. AI kan patronen identificeren in grote datasets van klinische gegevens en genetische informatie, waardoor artsen kunnen voorspellen welke behandelingen het meest effectief zullen zijn voor specifieke patiënten. Maatwerk in behandeling kan verbeterde resultaten en verminderde bijwerkingen opleveren.

Kortere wachttijden, lagere kosten

Ook niet onbelangrijk: naast het verbeteren van diagnostische nauwkeurigheid en het personaliseren van behandelingen, kan AI ook helpen bij het efficiënter gebruik van middelen in de gezondheidszorg. Door voorspellende analyses kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen bijvoorbeeld beter anticiperen op toekomstige vraag naar zorg, en hun middelen daarop afstemmen. Dit kan leiden tot kortere wachttijden, verbeterde patiëntervaringen en lagere kosten. Zeker in de huidige tijd geen overbodige luxe in de zorg.

AI en de toekomst van de zorg

Kunstmatige intelligentie kan de gezondheidszorg dus veel brengen, voor zowel arts, patiënt als zorginstelling. Van meer gepersonaliseerde zorg tot vroege en betere interventies, van nauwkeurige diagnostiek tot snellere werkwijzen. AI zal niet meer weg te denken zijn uit de toekomst van de gezondheidszorg en lijkt veelbelovend. Uiteraard wel alleen met een kritisch oog voor de ethische en juridische kanten bij het gebruik ervan.