Systeembeheer

Systeembeheer is van essentieel belang voor het kunnen bieden van de ICT werkplek en applicaties. Daarnaast is het van belang dat medewerkers het werk zo goed en efficiënt mogelijk kunnen doen. Goed systeembeheer maakt dit mogelijk voor medewerkers. Daarnaast is systeembeheer van belang bij ontwikkelingen en vernieuwing.

Internetbetalingen beter beveiligd

Internetbetalingen beter beveiligd

Criminelen hebben het in driekwart van hun aanvallen gemunt op data van betaalkaarttransacties. Daarmee kunnen ze namelijk het gemakkelijkst geld verdienen. Dankzij de Payment Card Industry Data Security Standard 3.0 worden gegevens beter beveiligd. Nog niet alle organisaties zijn hieraan compliant. Met deze best practices wordt diefstal van betaalkaartgegevens een stuk moeilijker.  Lees verder ›

Download nu

Datalekken: de kosten in kaart

Datalekken: de kosten in kaart

Wereldwijd worden dagelijks bestanden gestolen door cybercriminelen. Hierdoor is de privacy in het geding en ontstaat imago- en financiële schade. Het Ponemon Intstitute becijferde wereldwijd per land en per bedrijfssector die kosten onderaan de streep. Met de uitkomsten van dit grootschalige onderzoek kunt u bepalen welke maatregelen tegen datalekken het meeste rendement hebben.  Lees verder ›

Download nu

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Veel organisaties overwegen flash storage. De belangrijkste reden is het grote voordeel wat flash storage heeft ten opzichte van traditionele storage op het gebied van performance. Maar hoe zit het met flash storage en security? En nog een belangrijke vraag; hoe zit het met flash storage in combinatie met virtualisatie? Deze whitepaper geeft antwoord op beide vraagstukken.  Lees verder ›

Download nu

Virtualisatie maakt IT-omgeving veilig, flexibel en schaalbaar

Virtualisatie maakt IT-omgeving veilig, flexibel en schaalbaar

Medewerkers zijn gewend om privé met hun tablets en smartphones te doen wat ze willen. In het zakelijk gebruik van deze devices willen ze dezelfde flexibiliteit. Dit zorgt ervoor dat IT-diensten snel en flexibel moeten inspelen op de toenemende vraag naar functionaliteit, en tegelijkertijd de beveiliging optimaal houden. Lees verder hoe netwerkvirtualisatie uw IT-dienstverlening flexibeler, schaalbaar en veiliger kan maken.   Lees verder ›

Download nu

Cybersecurity in de zorg: bescherm patiëntinformatie

Cybersecurity in de zorg: bescherm patiëntinformatie

Patiëntinformatie is voor zorginstellingen een van de waardevolste bezittingen die ze hebben. Cybersecurity is dus erg belangrijk als criminelen uit zijn op deze informatie. Naarmate meer patiëntendossiers worden uitgewisseld en toegevoegd lopen zorginstellingen meer risico. Lees in deze whitepaper meer over het belang van cybersecurity bij zorginstellingen.  Lees verder ›

Download nu

De mobiele werkplek beveiligen vanuit de cloud

De mobiele werkplek beveiligen vanuit de cloud

Met de toenemende adoptie van mobiele devices is snel duidelijk geworden dat mobile security veel verder gaat dan enkel Mobile Device Management. Bekijk de webcast voor antwoord op vragen als: Hoe kunt u bedrijfsgegevens op een smart device beveiligen? Hoe biedt u een veilige back-end verbinding? Hoe regelt u toegang tot apps en content? Hoe zit het met Mobile Threat Management?  Lees verder ›

Download nu

Bescherming van data is cruciaal voor organisaties

Bescherming van data is cruciaal voor organisaties

Data is een van de belangrijkste aspecten van een organisatie. Het stilvallen van de IT-infrastructuur of het verlies van data kan dan ook catastrofaal zijn. Het beschermen van data en inspelen op disaster recovery moet daarom ook hoog op de agenda komen. Lees verder voor meer informatie over de rol die Microsoft Azure Site Recovery hierin kan spelen.  Lees verder ›

Download nu

Hyper converged aandachtspunten: waar moet u op letten?

Hyper converged aandachtspunten: waar moet u op letten?

Door de IT-infrastructuur van uw organisatie te vereenvoudigen met hyper converged is het mogelijk om de beheerskosten te verlagen. Maar veel organisaties zijn na de ingebruikname tegen een aantal problemen aangelopen. Het is belangrijk kritisch te zijn op de functionaliteiten die de oplossing biedt. Lees hier waar u op moet letten als u overweegt een hyper converged oplossing te implementeren.   Lees verder ›

Download nu

IT-beheer vereenvoudigen: verlicht de druk van de beheerder

IT-beheer vereenvoudigen: verlicht de druk van de beheerder

Een complexe IT-infrastructuur is bij veel organisatie een grote druk op de IT-afdeling. Vragen vanuit de organisatie en technologische ontwikkelingen dwingen de IT-afdeling om snel te handelen. Hierdoor kan het overzicht verloren gaan en dit maakt het IT-beheer moeizamer. Met een hyper-converged infrastructuur kan het beheer aanzienlijk eenvoudiger gemaakt worden, zonder in te leveren op flexibiliteit. Wilt u meer weten? Lees snel verder!  Lees verder ›

Download nu

Software Defined Storage: efficiënter storagebeheer

Software Defined Storage: efficiënter storagebeheer

De eisen aan storage-oplossingen worden steeds extremer. Daarom kiezen veel organisaties om hun storage-omgeving uit te breiden. Hierdoor krijgen IT-afdelingen juist weer meer beheertaken, terwijl ze dat soort werk juist liever afbouwen. Efficiënt en effectief storagebeheer biedt uitkomst. In deze whitepaper leest u de over de kenmerken en voordelen van Software Defined Storage (SDS) als oplossing voor storagebeheer.   Lees verder ›

Download nu

Flash-opslag: waarom overstappen?

Flash-opslag: waarom overstappen?

Moet u ook zo lang wachten tot applicaties zijn geladen, bestanden zijn geopend of een analyse is voltooid? Trage IT-systemen zijn bij veel organisatie niet alleen belangrijke irritatiefactoren, de efficiëntie gaat ook enorm achteruit. Flash-opslag kan de omslag betekenen. In deze whitepaper leest u hoe organisaties dankzij flash-opslag sneller en efficiënter kunnen werken, kosten worden bespaard terwijl de IT-afdeling het minder druk krijgt.   Lees verder ›

Download nu

Back-up maken of archiveren: wanneer gebruikt u wat?

Back-up maken of archiveren: wanneer gebruikt u wat?

Organisaties die werken met een traditioneel archief of back-up systeem, lopen vaak tegen problemen aan. Om over te stappen naar een geautomatiseerd archiverings- en back-up systeem, moet eerst worden gedefinieerd welke verschillende soorten informatie er in de organisatie zijn en waar deze opgeslagen moeten worden. Vervolgens kan het informatiebeheerproces worden ingericht, dat aan 5 eisen moet voldoen.  Lees verder ›

Download nu

Digitale werkplekken: balans tussen veiligheid en flexibiliteit

Digitale werkplekken: balans tussen veiligheid en flexibiliteit

De digitale dreiging van tegenwoordig zorgt ervoor dat organisaties continu op hun hoede moeten zijn. Deze dreiging heeft invloed op de financiële positie, intellectuele eigendommen en relaties met klanten. Aan de andere kant hebben te strikte maatregelen een negatief effect op het bedrijfsproces. Lees verder voor meer informatie over het verhogen van de IT-veiligheid zonder dat dit het bedrijfsproces in de weg staat.   Lees verder ›

Download nu

Strenge beveiligingsverplichtingen bij medische persoonsgegevens

Strenge beveiligingsverplichtingen bij medische persoonsgegevens

Zorginstellingen worden onderworpen aan strenge beveiligingsverplichtingen bij het verwerken van medische persoonsgegevens. Om hieraan te voldoen moeten ze technische en organisatorische maatregelen nemen. Download de whitepaper waarin dieper wordt ingegaan op de beveiligingsverplichtingen die gelden voor zorginstellingen en welke risico’s ze lopen als hier niet aan voldaan wordt.  Lees verder ›

Download nu

Cybersecurityrisico’s: hoger op de directieagenda

Cybersecurityrisico’s: hoger op de directieagenda

Cybersecurity is bij veel organisaties nog niet ‘cybersecured’, toch denkt de directie dat dit wel zo is. Bedrijven zijn niet goed voorbereid op eventuele cyberaanvallen. Lees in dit cybersecurityonderzoek meer over de onderzoeksresultaten, cybersecurity toepassingen en risico’s die vaak over het hoofd worden gezien op directieniveau. Het onderzoek is uitgevoerd onder C-level executives.  Lees verder ›

Download nu

Blijf controle houden over de toegang tot bedrijfsdata

Blijf controle houden over de toegang tot bedrijfsdata

Bij elke organisatie is het belangrijk dat de medewerkers het juiste “level of Assurance” hebben. Dit wordt complexer gemaakt door het aannemen, verhuizen en vertrekken van personeel en ook de technologie blijft continu in ontwikkeling. Download de whitepaper voor meer informatie over welke maatregelen hiervoor genomen kunnen worden.  Lees verder ›

Download nu

User Environment Management Smackdown

User Environment Management Smackdown

Bedrijven zijn zo gefocust op het beheer en onderhoud van de IT-systemen dat ze vaak de andere – en zeker niet minder belangrijke – helft vergeten: het user management. Voor de gebruiker is het van belang dat hij een simpele, eenduidige, snelle en betrouwbare werkomgeving heeft. Dit is het moment om ‘User Environment Management’ in te zetten.  Lees verder ›

Download nu

Praktijkcase Gemeente Barneveld

Praktijkcase Gemeente Barneveld

Inrichting van een mid office bij gemeente Barneveld heeft geleid tot betere dienstverlening aan burgers en ondernemers. Op basis van een 4-Lagen Model, een gedetailleerd technisch ontwerp en zorgvuldige regie van de partner verliep de implementatie naar wens. Voorafgaand aan het project zijn de werkplekken, de beveiliging en de storage gemoderniseerd. Interne processen verlopen nu sneller en de gemeente communiceert beter met haar klanten.  Lees verder ›

Download nu

BYOD: overkomt het je of heb je een beleid?

BYOD: overkomt het je of heb je een beleid?

BYOD is voor veel organisaties al een feit en daarom is het belangrijk om dit goed te handhaven. Met een goed beleid zijn alle werknemers op de hoogte van de regels en kan het de productiviteit en werkplezier verhogen. Dit geheel zonder beveiligingsrisico’s. Hoe kan je door middel van een 7C stappenplan een BYOD-beleid opstellen? Lees snel verder in de whitepaper.  Lees verder ›

Download nu

De werkplek van morgen

De werkplek van morgen

Werknemers willen altijd en overal kunnen werken, ook op devices die ze van thuis meebrengen. De groei in het aantal devices en de wensen die werknemers hebben ten aanzien van hun werkplek, zorgen er voor dat ‘de werkplek van morgen’ een actueel thema is. Bedrijven worden gedwongen een goede enterprise mobility strategie te kiezen, in het licht van thema’s als mobiliteit, cloud en beveiliging. Wat daarvoor nodig is, wordt duidelijk in dit webinar van PQR en HP.  Lees verder ›

Bekijk webcast

How to properly administer BizTalk Server

How to properly administer BizTalk Server

Voor het beheren van een BizTalk Server infrastructuur is het noodzakelijk om een speciaal samengesteld team op te zetten. Het is namelijk een grote uitdaging. De vraag ‘wat is nodig om op de juiste manier BizTalk Server te beheren en bedienen?’ staat centraal en in het bijzonder worden de gebruikersrollen en de optimale manier om deze kennis te gebruiken uiteengezet in deze white paper.   Lees verder ›

Download nu

Real-IT-y into the Cloud

Real-IT-y into the Cloud

De verandering van een klassiek IT-model naar een Cloud-model kost tijd. Organisaties moeten deze tijd ook nemen om de transformatie goed te laten verlopen. In deze webcast wordt verteld waar organisaties aan moeten denken bij de transformatie naar een hybride Cloud-model. Hierbij worden ook enkele cases als voorbeeld gebruikt.  Lees verder ›

Download nu

Cloud Management

Cloud Management

Om grip te houden op het veranderende IT-landschap zijn managementoplossingen nodig. En met de komst van de Cloud, Cloud Managementoplossingen. Hierdoor is de rol van de IT professional aan het veranderen. De focus zal niet meer alleen het beheer van de fysieke infrastructuur zijn, maar wordt breder. Lees in deze whitepaper over Cloud Managementoplossingen die bedoeld zijn om de IT professionals de juiste middelen te geven om grip te hebben en houden op de ICT-infrastructuur.  Lees verder ›

Download nu