Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vergelijking van kosten tussen lokale en gecentraliseerde kantoorautomatisering

Kostenbesparing in de Cloud

De cloud wordt steeds meer gebruikt als vorm van kantoorautomatisering. Toch wordt er niet altijd gekozen voor een oplossing in de cloud, maar voor het lokaal beheren van de ICT. Met een aantal scenario’s wordt in deze whitepaper een vergelijking gemaakt tussen lokale en gecentraliseerde ICT-oplossingen.

Kostenbesparend en betere afdekking bedrijfsrisico’s

Voor het MKB is kostenbesparing in de cloud zeer reëel. Kosten zijn bij een cloudoplossing doorgaans lager en gemakkelijker voorspelbaar dan bij lokale ICT. Met name voor bedrijven van de grootte van 1 tot 20 medewerkers is zelf investeren in een lokale ICT- infrastructuur erg duur. De cloud biedt hier dan ook een kostenbesparende oplossing. Daarbij worden de bedrijfsrisico’s beter afgedekt in een model waarbij de data in een datacenter staan en de afhankelijkheid van hardware en plaats is verdwenen.

Download de volledige whitepaper

Download de volledige whitepaper waarin met een aantal scenario’s een vergelijking wordt gemaakt van de kosten tussen lokale en gecentraliseerde kantoorautomatisering.

 

Download de whitepaper
Download