Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

SharePoint 2013: De voordelen van open standaarden

Open standaarden voor SharePoint 2013

In Sharepoint 2013 zijn open standaarden in het hele product doorgevoerd.  Met systemen is het niet anders dan met mensen. Om de kennisuitwisseling en innovatie in een organisatie te bevorderen is transparantie en een open manier van werken essentieel. Hoe beter systemen met elkaar samenwerken, hoe meer slimme en innovatieve oplossingen mogelijk zijn. Door de open standaarden van Sharepoint 2013 is de weg naar integratie met andere omgevingen open. Hiermee biedt Sharepoint 2013 veel nieuwe kansen voor ontwikkelaars en gebruikers.

SharePoint 2013 is een systeem voor een transparante en open manier van werken. Dit bevorderd de kennisuitwisseling en innovatie binnen de organisatie. SharePoint 2013 maakt gebruik van open standaarden, waardoor integratie met andere systemen open ligt. Voor gebruikers en ontwikkelaars creëert dit nieuwe kansen!

Enkele voorbeelden van systemen waarmee SharePoint 2013 communiceert zijn:

  • IBM Connections: voor het delen via online communities en social networks.
  • Oracle ERP-software: voor het ontsluiten van een back-endsysteem.
  • Het beschikbaar stellen van data in bijvoorbeeld PHP

Download vrijblijvend het artikel over de open standaarden van SharePoint 2013 waarin meer naar voren komt over de bovenstaande voorbeelden. Daarnaast beschrijft het artikel de verschillende open standaarden waaraan SharePoint 2013 voldoet.

 

Download de whitepaper
Download