Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cam Leaflet – IT Woon

Twee geïsoleerde ICT-infrastructuren samenvoegen tot één

ICT is niet meer weg te denken uit deze wereld. Het is een snel ontwikkelende en dynamische wereld en ook bij woningbouwcorporaties is dit merkbaar. Met fusies en samenwerkingsverbanden is specialistische kennis en ervaring op ICT-gebied noodzakelijk om succesvol te kunnen opereren. Dat betekent niet dat deze kennis en ervaring in eigen huis moet zijn. Deze case gaat over de modernisering van de bestaande en gezamenlijke ICT-infrastructuur van twee woningcorporaties.

Functionele bouwstenen
In dit project is de ICT-infrastructuur van twee wonigingcorporaties gescheiden en geïsoleerd ondergebracht in een gezamenlijk datacenter via virtualisatie. Hiervoor zijn de volgende functionele bouwstenen in acht genomen:

  • Betrouwbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Continuïteit (uitwijkmogelijkheid)
  • Veiligheid
  • Efficiency

Download deze case
Download de complete case waarin wordt omschreven hoe met virtualisatie twee gescheiden en geïsoleerde ICT-infrastructuren van woningcorporaties zijn geïmplementeerd in een enkel datacenter.

 

Download de whitepaper
Download