Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Alles over blockchain

Er wordt veel gesproken en geschreven over Blockchain technologie. Veel mensen hebben er over gehoord maar weten niet precies wat het is, wat het kan en welke mogelijkheden het organisaties biedt. Wij lichten het graag toe.

Wat is blockchain technologie?

Blockchain is een betrouwbaar en bijna niet te hacken register van transacties en informatie. Het is gebaseerd op gedistribueerde grootboek-technologie (ofwel distributed ledger technology), waarmee informatie veilig wordt opgeslagen in een peer-to-peernetwerk. Oorspronkelijk is het bedacht voor het verhandelen van Bitcoins, maar de mogelijkheden reiken veel verder dan cryptovaluta. Blockchain-grootboeken kunnen bijvoorbeeld verklaringen van grondeigendom bevatten, leningen, identiteiten en ladingsbrieven. Kortom, alles wat een bepaalde waarde met zich meedraagt. De technologie is nog nieuw, maar de verwachte impact op organisaties is enorm.

Wat is de gedistribueerde grootboek-technologie?

Een gedistribueerd grootboek is een database met transacties die wordt gedeeld en gesynchroniseerd tussen meerdere computers en locaties, zonder dat het grootboek ergens centraal wordt beheerd. Elke partij heeft hetzelfde exemplaar van het grootboek. Dat exemplaar wordt bijgewerkt zodra er gegevens aan worden toegevoegd.

Hoe werkt blockchain?

Een blockchain bevat en registreert data in een peer-to-peer netwerk. Elke deelnemer kan de data inzien en verifiëren of afwijzen met gebruik van consensus-algoritmen. De goedgekeurde data wordt in de database ingevoerd als een verzameling ‘blokken’ en opgeslagen in een chronologische ‘keten’ die niet kan worden gewijzigd.

Wat zijn smart contracts?

Smart contracts zijn zelfgegenereerde overeenkomsten op basis van blockchain technologie. Ze zetten automatisch acties of betalingen in gang zodra aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In de nabije toekomst zullen smart contract gebruikmaken van realtime informatie, zoals GPS-data van activa, om zo een gebeurtenis in gang te zetten, zoals de overdracht van een eigendom.

Er zijn vier typen blockchains:

 1. Consortiumblockchains
  Momenteel is het consortium het meest gangbare model voor organisaties. In een consortiumblockchain wordt het consensusproces beheerd door een vooraf geselecteerde groep, bijvoorbeeld een groep grote bedrijven. Het recht om de blockchain te lezen en transacties in te dienen kan openbaar zijn, of enkel voorbehouden aan de deelnemers. Consortiumblockchains worden beschouwd als blockchains met toegangsrechten en zijn de meest geschikte blockchains voor bedrijven.
 2. Semi-private blockchains
  Semi-private blockchains worden beheerd door één bedrijf. Dat bedrijf kan elke (willekeurige) gebruiker toevoegen aan het netwerk, zolang die gebruiker maar voldoet aan vooraf vastgestelde criteria. Deze blockchain met toegangsrechten is niet echt gedecentraliseerd, maar het is wél aantrekkelijk voor business-to-business gebruik en overheidstoepassingen.
 3. Private blockchains
  Bij private blockchains bepaalt slechts één organisatie wie kan deelnemen aan het proces, transacties kan indienen en kan lezen. Deze blockchains zijn 100% gecentraliseerd en ideaal voor virtuele situaties.
 4. Publieke blockchains
  Iedereen kan publieke blockchains lezen, er transacties naartoe zenden en deelnemen aan het proces. Deze blockchains werken zonder toegangsrechten. Elke transactie is openbaar en gebruikers kunnen anoniem blijven. Bitcoin en Ethereum zijn bekende voorbeelden van publieke blockchains.

Voordelen van Blockchain

 1. Minder intermediairs; hierdoor ben je een stuk minder afhankelijk van tussenpartijen als banken, advocaten en brokers.
 2. Snellere processen; snelle afwikkeling bij processen waarin meerdere partijen betrokken zijn en 24/7 beschikbaar.
 3. Transparantie; het is heel betrouwbaar doordat alle informatie voor alle deelnemers zichtbaar is en niet te wijzigen. Hierdoor zijn risico’s zoals fraude uitgesloten.
 4. Veilig; door gedistribueerde versleuteling bijna onmogelijk om te hacken. Ideaal voor organisatiebeveiliging en IoT-technologische oplossingen.
 5. Snel rendement; het maakt de ontwikkeling van eenvoudigere, efficiëntere en meer winstgevende processen mogelijk.
 6. Geautomatiseerd; acties, gebeurtenissen en betalingen kunnen automatisch in gang worden gezet zodra er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan omdat Blockchain programmeerbaar is.

Co-innovatie van blockchain

Macaw innoveert samen met Microsoft om te ontdekken hoe bestaande producten kunnen worden uitgebreid met hoogwaardige blockchain functionaliteit.

Blockchain innovators programma

Blockchain zal in de nabije toekomst een grote impact hebben op bepaalde sectoren. Organisaties die zich nu al verdiepen in de mogelijkheden, lopen voor op de rest.

Ontdek zelf hoe jouw organisatie kan profiteren van blockchain en de achterliggende technologie. En neem deel aan ons blockchain innovators programma. We zoeken innovatieve bedrijven om mee samen te werken. Maar wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Meld je vandaag nog aan voor het Macaw blockchain innovation programma.