Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zonder ICT is ‘de cliënt centraal’ een wassen neus

Geïntegreerde informatievoorziening: 3-stappenplan voor de zorg

Informatievoorziening is een noodzakelijke voorwaarde bij langdurige zorg. Meer maatwerk, de individuele cliënt centraal en het verbeteren van de ketensamenwerking. Dit zijn allemaal uitdagingen waar de langdurige zorg mee te maken krijgt. Hoe kunnen deze uitdagingen verwezenlijkt worden?

Alleen als de informatievoorziening makkelijk door alle betrokkenen kan worden gedeeld is het mogelijk om de cliënt centraal te stellen. In drie stappen naar een slimme inrichting van de informatievoorzieningen? Doorloop hiervoor de drie onderstaande stappen:

  1. Intern informatie delen
  2. Ketenintegratie
  3. Inzicht in kosten en kwaliteit van zorg

Deze whitepaper gaat dieper in op het implementeren van een slimme ICT-strategie. Download vrijblijvend de whitepaper met het 3-stappenplan om meer te weten te komen over het inrichten van de informatievoorzieningen van uw organisatie. Daarnaast geeft de whitepaper antwoord op de volgende vraag: Welke informatie heb ik nog nodig als ik de cliënt echt centraal wil stellen?