Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zonder angst naar de cloud: 3 essentiële thema’s

Eigenlijk willen we allemaal naar de cloud. Maar het fenomeen cloudwatervrees kennen we ook allemaal. Een belangrijk middel om die angst te overwinnen, is een solide strategie, gebaseerd op een langetermijnvisie op je IT-infrastructuur. Die infrastructuur is in zeker zin het fundament van je organisatie. Daarom is het belangrijk dat je cloudstrategie aansluit bij waar je als organisatie staat en waar je heen wilt.

Een goede cloudstrategie kijkt naar je huidige en toekomstige uitdagingen en hoe je die kunt tackelen met passende oplossingen. Maar elke organisatie is anders en geen enkele organisatie zit met dezelfde vraagstukken. Dat maakt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen en een passend medicijn voor te schrijven. Ondanks de verschillen zijn er echter ook uitdagingen waar alle organisaties mee worstelen. Die uitdagingen kunnen we het beste in beeld brengen met een terugblik op wat er de afgelopen jaren is gebeurd rond een drietal thema’s.

1. De techniek

Voor IT-managers van nu is het leven een stuk ingewikkelder geworden. Vroeger draaide alle IT vanuit één omgeving en had je alles in eigen beheer. Lekker overzichtelijk. Maar tegenwoordig is het landschap veel diffuser, met meerdere cloudcomponenten, en is er steeds meer sprake van outsourcing. IT-managers hebben niet meer de volledige regie over datastromen, licentiemodellen en de onderliggende infrastructuur. Want:

  • licentiemodellen van applicaties zijn omgezet naar pay-per-use
  • het beheren van het eigen serverpark is uitbesteed
  • applicaties die binnen de organisatie worden gebruikt, draaien niet allemaal in dezelfde omgeving, maar in een mix van interne en diverse cloudomgevingen.

2. De mens

Om al die nieuwe techniek te kunnen managen, heb je veel kennis nodig. En zo kom je automatisch terecht bij het tweede essentiële thema: de mens. Op landelijk niveau is de vraag naar IT-personeel nog altijd groeiende. De meeste organisaties lijden continu onder een tekort aan kennis en mankracht op het gebied van IT-technologie. Dat is voor die organisaties een serieus probleem, omdat het in het ergste geval kan leiden tot:

  • instabiliteit en verminderde beschikbaarheid van platformen
  • verhoogd risico op datalekken en hacks
  • inefficiënte inzet van IT-middelen

Allemaal zaken die je natuurlijk te allen tijde wilt voorkomen.

3. De verwachtingen

Ook de verwachtingen die worden gekoppeld aan IT zijn een belangrijke factor, zeker nu IT in veel organisaties zo’n prominente rol is gaan spelen. IT wordt vaak gezien als oplossing van problemen. Dat is best begrijpelijk, want dankzij IT kunnen we tegenwoordig heel veel dingen doen die we 10, 20 jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar juist deze positieve ontwikkeling kan ervoor zorgen dat mensen te hoge verwachtingen hebben van nieuwe IT-oplossingen. Het is dus zaak dat je helder hebt waarom je kiest voor bepaalde cloudoplossingen. Is dat niet het geval, dan kunnen die oplossingen juist een averechts effect hebben. Bijvoorbeeld:

  • medewerkers die niet weten hoe ze met bepaalde oplossingen moeten werken
  • data die verspreid ligt door de organisatie
  • onnodig hoge (licentie)kosten.

Neem dus niet zomaar de stap naar een cloudoplossing. Bedenk goed wat je nodig hebt, ook als het gaat om beschikbaarheid en security, en wat je ziet als nice-to-haves. Maak eventueel gebruik van onze handige cloud-checklist.

Eerst de antwoorden, dan de oplossing

Om tot een goede cloudstrategie te komen, zul je eerst antwoorden moeten formuleren voor de uitdagingen die bij jouw organisatie spelen rond de drie genoemde thema’s. Pas daarna kun je gaan kijken naar welke oplossing geschikt is voor jouw organisatie. In dit hele proces kan Previder je helpen, met meer dan alleen techniek. Wij zijn een sparringpartner in de breedte, met veel nuttige ervaring in specifieke branches. En doordat we niet gebonden zijn aan grote aanbieders en platformen, kun je bij ons de cloudoplossing kiezen die past bij jouw manier van werken.