Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zaakgericht werken eerste stap richting ketensamenwerking

Op 27 september vindt het onafhankelijke congres Zaakgericht Werken voor de Overheid plaats. Met lezingen van o.a. gemeenten Utrecht, Rotterdam, Haarlem, Amsterdam en Enschede.

Met ruim 200 deelnemers van gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en ketenpartners is dit de plek waar u inspiratie haalt, ervaringen deelt en nieuwe contacten op doet binnen het werkveld van Zaakgericht werken.

Omslag naar digitalisering en zaakgericht werken

Zaakgericht werken is voor veel gemeentes de eerste stap richting ketensamenwerking binnen de overheid, ook voor gemeente Enschede. De gemeente Enschede maakt de omslag naar digitalisering en zaakgericht werken. Door deze invoering komen werkvelden die met de omgevingswet te maken hebben dichter bij elkaar. Vergunningen, toezicht, handhaving en ruimtelijke ordening bijvoorbeeld.

Implementatie in het sociaal domein

Tijdens het congres Zaakgericht werken voor de Overheid vertelt Gert van Norel, projectmanager wat de gemeente Enschede voor ogen had bij het implementeren van zaakgericht werken in het sociaal domein: Betere (self)service, efficiëntere afhandeling en een soepele samenwerking in de keten. Enschede heeft gekozen voor een aanpak, die deels generiek van aard is, maar ook rekening houdt met de bijzonderheden van elk werkveld.

Meld u aan voor het congres Zaakgericht werken voor de Overheid

Benieuwd hoe gemeente Enschede en gemeentes als Haarlem, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zaakgericht werken heeft ingevoerd, welke keuzes zij moesten maken, welke belemmeringen zij zijn tegengekomen en wat de do’s en don’ts zijn? Neem dan deel aan het congres Zaakgericht werken voor de Overheid. Kijk voor alle informatie en toegangsbewijzen op overheid.heliview.nl.