Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Whitepaper Dashboarding

Intuïtieve en eenvoudige toegang tot op maat gesneden informatie

In alle drukte wil een medewerker maar een ding weten: “Hoe gaat het met mijn bedrijf of proces?”.  Om deze vraag te kunnen beantwoorden kunnen dashboards een belangrijke rol spelen. Met een dashboard bedoelen we een op maat gesneden overzicht van noodzakelijke informatie.

Bij dashboards gaat het niet zozeer om de verkrijgbaarheid van informatie maar veel meer om de filtering van de juiste informatie. In de whitepaper wordt dashboarding aan de hand van de volgende hoofdstukken behandeld:

  • Een historisch uitstapje
  • Design – Vormgeving
  • De kracht van grafische representatie
  • Waarneming – eerst zien dan geloven?
  • Kleur – Functioneel gebruik
  • Verhoudingen

Lees gratis de volledige whitepaper waarin dashboarding vanuit de menselijke invalshoek wordt behandeld. Daarnaast wordt in diverse hoofdstukken uiteengezet op welke manier een dashboard dusdanig kan worden vormgegeven dat het gebruik intuïtief en eenvoudig is.