Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Webinar Enterprise Risicomanagement

Enterprise Risicomanagement (ERM) uiteengezet

Risicomanagement is voor iedere organisatie noodzaak geworden. Met risicomanagement worden schade en risico’s voorkomen. Daarnaast worden de kosten van gebrekkige beheersing beperkt. Veel organisaties gebruiken op dit moment een reactieve benadering terwijl een proactieve benadering noodzakelijk is.

Bij risicoanalyse is er sprake van twee benaderingen:

  • Retrospecfief
    Bij retrospectief wordt teruggekeken naar een ongewenste gebeurtenis in de organisatie die heeft plaatsgevonden.
  • Prospectief
    Bij prospectief wordt vooruitgekeken naar het voorkomen van risico’s. De schade wordt met Prospectief risicomanagement zoveel mogelijk beperkt.

Bij organisaties is een duidelijke ontwikkeling te zien. Vaak wordt eerst een Retrospecitieve incidentanalyse uitgevoerd omdat er een incident heeft plaatsgevonden. Vervolgens gaat men op procesniveau analyseren middels het prospectieve risicoanalyse. Daarna wordt vaak ingezien dat het belangrijk is om de organisatiebrede doelstellingen als uitgangspunt te nemen. Een uitstekend systeem is dan Enterprise Risicomanagement.

Bekijk gratis en vrijblijvend het webinar Enterprise Risicomanagement (ERM). In dit webinar worden het doel, het proces, en de randvoorwaarden van Enterprise Risicomanagement (ERM) behandeld. Daarnaast worden de risicodomeinen behandeld.