Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat kan automation & orchestration voor u betekenen?

Realiseer flexibelere, snellere en betrouwbare IT-diensten voor uw organisatie

Eén van de ontwikkelingen die het laatste jaar een vlucht heeft genomen is automation & orchestration. Met automation & orchestration, of kortweg orchestration, kunt u uw beheerprocessen automatiseren en daarna beschikbaar stellen binnen uw organisatie in een self-service portaal. Zo kunt u bijvoorbeeld de uitrol van een virtuele machine automatiseren en de aanvraag hiervoor aanbieden binnen de catalogus van het self-service portaal.

PQR heeft bij diverse klanten diepgaande ervaring opgedaan met orchestration. Ik neem u in deze blog dan ook graag mee in deze wereld en leg u uit wat u voor orchestration nodig heeft én op welke manier deze technologie u en uw organisatie kan helpen.

Voordat u aan de slag gaat…
Voordat u direct aan de slag gaat met het bouwen van scripts, integraties, workflows en de realisatie van een self-service catalogus, is het goed om eerst te bepalen waar uw IT-infrastructuur staat. Orchestration is namelijk onderdeel van een private, hybride of publieke cloudstrategie. Daarnaast moet uiteraard onderzocht worden of een investering in automation & orchestration loont.

Er zijn een drietal zaken belangrijk voor de realisatie van een succesvol orchestrationtraject, namelijk standaardisatie, consolidatie en virtualisatie.

  1. Standaardisatie gaat over een standaard hardware/virtualisatie/cloud platform waar u gebruik van maakt, maar gaat ook over gebruikte besturingssystemen en applicaties. In hoeverre heeft ú al gestandaardiseerd? Vergeet binnen dit kader ook niet het standaardiseren van uw beheerprocessen. Zijn standaarden duidelijk aanwezig en worden ze nageleefd? Dan is er over het algemeen makkelijker te automatiseren!
  2. Consolidatie is het tweede aandachtspunt. De standaarden binnen de organisatie zijn bepaald; nu dienen ze ook nog nageleefd te worden. Met andere woorden; consolideer de aanwezige IT-diensten op de gekozen standaarden. Het gaat hier dus niet over serverconsolidatie, maar om het terugbrengen van alles wat u doet binnen uw IT tot de gekozen standaarden.
  3. Virtualisatie is het derde aandachtspunt. Virtualiseren van servers en het gebruik van virtuele machines is inmiddels gemeengoed, maar virtualisatie kan ook gaan over netwerk- of storagevirtualisatie. Termen als software defined kunnen hieraan gekoppeld worden. Ook hier geldt, hoe meer en beter er gevirtualiseerd is, hoe beter er geautomatiseerd kan worden. Virtualisatie betekent dat we de beschikking krijgen over logische componenten; laten die nou bij uitstek prima onder te brengen zijn in een automation & orchestration oplossing.

Als deze drie zaken op orde zijn, kunt u nadenken over automation. Hier kijken we naar repeterende taken die, als het even kan, frequent worden uitgevoerd. Dit zijn ideale kandidaten om te automatiseren; automatiseren door middel van een script of workflow. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de geautomatiseerde uitrol van een bepaald type virtuele machine of een snapshot actie op een grote groep virtuele machines.

Automation an sich wordt gekenmerkt door losse initiatieven waarbinnen bepaalde taken automatisch worden uitgevoerd. Als we al deze initiatieven samenbrengen spreken we over orchestration. Orchestration is de totaaloplossing waarbinnen de geautomatiseerde items samenkomen en aangeboden worden via een self-service portaal.

Voor wie is automation & orchestration geschikt?
Dan nog die andere vraag: is automation & orchestration voor iedereen interessant? Het is in ieder geval interessant om over deze vraag na te denken! U begrijpt dat er wel een bepaalde schaal moet zijn voordat automation & orchestration iets oplevert, én er moeten repeterende taken zijn die frequent worden uitgevoerd. Dit laatste zult u eerder tegenkomen in een situatie waarbinnen sprake is van een grotere schaal. De vraag die u hier moet stellen is: weegt de investering op tegen wat automation & orchestration mij oplevert? De winst kan liggen in de tijd die een bepaalde actie kost, maar ook het snel beschikbaar zijn van een item, de lagere foutgevoeligheid en de flexibiliteit die de organisatie geboden wordt. Het zijn allemaal resultaten die u en uw organisatie iets opleveren.

En nu… aan de slag!
Er wordt mij wel eens gevraagd; wat kan ik allemaal automatiseren met een automation & orchestration oplossing? Technisch gezien eigenlijk alles. Zo lang er maar gecommuniceerd kan worden met de componenten die u wilt automatiseren. Deze communicatie vindt plaats op basis van plugins, powershell scripts, bash scripts of bijvoorbeeld een REST API.

In de orchestrationtrajecten waar ik bij betrokken ben ligt de focus op het automatiseren van de uitrol van virtuele machines, back-end applicaties en infrastructuur resources. Maar ook het automatiseren van bijvoorbeeld het aanmaken van een gebruikersaccount, óf het beschikbaar stellen van een desktopapplicatie aan een groep gebruikers via een self-service portaal behoort tot de mogelijkheden.

Er zijn meerdere automation & orchestration oplossingen in de markt die ieder hun eigen specialiteit bieden. VMware vRealize Automation biedt samen met vRealize Orchestrator goede opties om automatisering binnen een datacenter te realiseren. Oplossingen als de RES IT Store in combinatie met RES Automation Manager zijn daarentegen juist meer gericht op het automatiseren van taken die met eindgebruikers te maken hebben. Het wil niet zeggen dat de ene oplossing het andere niet kan; laten we zeggen dat hier een verschil in focus is. Overigens bieden naast VMware en RES ook fabrikanten als Cisco, HP en Microsoft dergelijke oplossingen.

VMware vRealize Automation nader bekeken
Hoe ziet zo’n oplossing er dan uit? Laten we eens een kijkje nemen achter de schermen bij VMware’s vRealize Automation (vRA). Deze oplossing biedt een self-service portaal, een orchestration engine en integratie met oplossingen van externe leveranciers. Charge/showback en de mogelijkheid beschikbare resources te verdelen over verschillende tenants en bijbehorende gebruikersgroepen zit ook in de oplossing.

Zoals u merkt biedt een automation & orchestration oplossing als vRA een hoop functionaliteit die uiteraard op de juiste wijze geïmplementeerd moet worden. De orchestration component geeft daarnaast een hoop flexibiliteit en de mogelijkheid maatwerk integraties met diverse systemen te realiseren op basis van workflows. Zo kan een geautomatiseerde uitrol van een virtuele machine gerealiseerd worden, waarbij integratie met een IPAM systeem als InfoxBlox en/of een configuration manager als Microsoft SCCM of Puppet mogelijk is. De opties zijn eindeloos!

Het ontwikkelen van (maatwerk) workflows vereist andere competenties binnen een infrastructuur beheerorganisatie. Workflows bouwen lijkt op programmeren, waarbij de stappen in een workflow aan elkaar ‘geklikt’ kunnen worden, maar waar ook kennis van code schrijven nodig is.

Aan de slag met automation & orchestration vergt een investering. Het resultaat mag er zijn: met automation & orchestration realiseert u flexibelere, snellere en betrouwbare IT-diensten voor uw organisatie! Dit maakt uw IT-afdeling servicegerichter naar de organisatie.

Tenslotte
PQR beschikt over de benodigde expertise om een automation & orchestration oplossing te ontwerpen en te implementeren. Wij hebben uitgebreide kennis van het bouwen van een self-service portaal met bijbehorende service catalogus, als ook van het realiseren van de benodigde maatwerk integraties op basis van orchestration workflows. Wilt u met ons in gesprek over wat automation & orchestration voor u kan betekenen, of heeft u gewoonweg een vraag rondom dit onderwerp? U kunt mij bereiken via vbe@pqr.nl, maar u kunt natuurlijk ook altijd contact op nemen met uw PQR-accountmanager.

Wilt u meer in het algemeen weten of cloud de juiste oplossing is voor úw IT-uitdaging? Met de Cloud Discovery Workshop gaat PQR met u in gesprek over wat cloud uw organisatie kan bieden.