Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat is de Hybrid Cloud?

Kopen, leasen of huren?

De cloud is al langere tijd de standaard. Bedrijven vragen zich niet langer af of ze naar de cloud moeten migreren, maar vooral wanneer ze dit zullen doen. De vraag die hier meestal op volgt, heeft te maken met de locatie van de cloud. Dit leidt vaak tot veel discussies over hybrid cloud-omgevingen. Maar wat is eigenlijk een hybrid cloud?

Een hybrid cloud is een samenstelling van verschillende cloud-opties. Om dit duidelijk te maken kunnen we de auto als goed voorbeeld gebruiken. Als iemand een auto nodig heeft, zijn er namelijk 3 primaire keuzes: kopen, leasen of huren.

Kopen: on-premise

Als iemand een auto koopt, neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich, inclusief onderhoud, en het vereist een grote financiële uitgave voordat de auto in gebruik kan worden genomen. Dit concept is vergelijkbaar met on-premise IT-systemen (zowel fysiek als gevirtualiseerd) waarbij het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor de volledige omgeving.

Lease: private cloud

Bij een leaseconstructie gaat men financiële verplichtingen aan om een auto voor eigen doeleinden te kunnen gebruiken, maar er is een duidelijke termijn afgesproken. Daarnaast is de gebruiker van de wagen niet verantwoordelijk voor onderhoud. Dit voorbeeld kunnen we op de volgende manier vertalen naar de wereld van de private cloud: een leverancier bouwt de omgeving (in de cloud) die is afgestemd op de wensen van de klant, waarbij de leverancier verantwoordelijk blijft voor het beheer en onderhoud.

Huren: public cloud

De laatste optie, huren, is vooral gericht op een directe nood en minder geschikt voor gebruik op lange termijn. Een auto wordt gehuurd voor een dag of week en er zijn verder geen verplichtingen als de huurperiode afloopt. Op dezelfde wijze is het mogelijk om public cloud-resources met een simpele muisklik aan en uit te schakelen, waarbij alleen wordt betaald voor het daadwerkelijk gebruik.

Gecombineerde aanpak: hybrid cloud

Bovenstaande opties zijn op zichzelf al geschikt voor specifieke IT-vereisten, maar de meeste bedrijven hebben behoefte aan de voordelen die een combinatie van deze 3 opties oplevert. Deze gecombineerde aanpak noemt men de hybrid cloud. Voordelen van de hybrid cloud variëren van een veiligere disaster recovery en een beter beheersbare capaciteit tot het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Aan de slag met de hybrid cloud

Wilt u weten welke hybrid cloud-combinatie geschikt is voor uw bedrijf? En wat de toegevoegde waarde is van hybrid cloud-technologieën voor uw organisatie? Download dan de volledige whitepaper.