Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat is Activity Based Costing?

Een korte uitleg van Activity Based Costing

Activity Based Costing betekent letterlijk vertaald: een kostprijsberekening die gebaseerd is op activiteiten. Maar dit is niet allesomvattend. Bij normale kostenberekeningen wordt alleen gekeken naar organisatiemodellen. De activiteitenstroom wordt daar buiten gelaten. Hierdoor is er in deze methodes minder inzicht in welke activiteiten en uiteindelijke producten geld opleveren en welke niet. Daarnaast is er ook weinig inzicht in welke producten/diensten andere subsidiëren. Deze kritische bedrijfsfactoren wegen wel mee in de ABC methode.

Activity Based Costing in 3 stappen

  1. Activiteiten staan niet op zichzelf
  2. Bedrijfsinformatie is van onschatbare waarde
  3. Combineer het meten van de geautomatiseerde activiteiten met de beschikbare bedrijfsinformatie

Het hoe en wat van Activity Based Costing

In de whitepaper over Activity Based Costing wordt ingegaan op wat Activity Based Costing precies is en hoe u het kunt toepassen in uw organisatie. Daarnaast gaat de whitepaper dieper in op het bovenstaande drie stappenplan.