Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Waarom ACI bijdraagt aan veilig internationaal betalingsverkeer

Cisco ACI and PCI Compliance Scope Reduction

In het internationale betalingsverkeer is het van het grootste belang dat transacties veilig afgehandeld worden. Klanten verwachten dat hun gegevens in veilige handen zijn bij de financiële instellingen waar ze zaken mee doen. Ondanks de vele veiligheidsmaatregelen gebeurt het toch nog dat er persoonlijke informatie wordt buitgemaakt.

Financiële instellingen over de hele wereld zitten er dan ook bovenop om de beveiliging naar een steeds hoger niveau te tillen. Daartoe worden ze ook verplicht door de verschillende overheden. De Europese Commissie bijvoorbeeld houdt het betalingsverkeer streng in de gaten. Sinds 2014 dienen alle financiële instellingen zich te houden aan de wetgeving op het gebied van dataprotectie. Bedrijven die hier niet aan voldoen, kunnen hoge boetes tegemoet zien.

Application Centric Infrastructure

Een van de technieken die met succes worden ingezet is Cisco’s Application Centric Infrastructure (ACI). ACI draagt bij aan steeds strenger wordende eisen van de volgende generatie datacenters. In plaats van de traditionele access control, kiest ACI voor een andere benadering, namelijk die van een application-centric approach.

De Payment Card Industry (PCI) als overkoepelend orgaan dient zich aan de geldende wet- regelgeving te houden. ACI levert een belangrijke bijdrage aan het voldoen aan die eisen door met dynamic workloads het risico op inbraken te verminderen.

In deze paper wordt uitgebreid ingegaan op hoe kan worden voldaan aan de eisen die worden gesteld aan het internationale betalingsverkeer dankzij de inzet van Cisco’s ACI-infrastructuur. Met name op het gebied van access control laat ACI duidelijk zijn meerwaarde blijken. Ontdek zelf wat de mogelijkheden van ACI zijn aan de hand van deze whitepaper die u geheel vrijblijvend kunt downloaden.

 

Download de whitepaper
Download