Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Voorbeeld van een Service Level Agreement (SLA)

SLA toetsen op volledigheid en juistheid

Het Engelstalige artikel ‘ABC Software License Agreement‘ is een rechttoe rechtaan voorbeeld van een licentieovereenkomst. Het is een compleet uitgeschreven licentieovereenkomst van het fictieve softwarebedrijf ABC Software BV. Vervolgens een Nederlandse versie (kort en simpel) van een overeenkomst.

Standaard licentieovereenkomst
Vind hierin de juridische inhoud over de volgende onderwerpen (en onderdelen):

 1. Licentievergunningen
 2. Transfers
 3. Onderhoud en ondersteuning
 4. Betalingen
 5. Aflevering en installatie
 6. Softwaregarantie
 7. Overtredingen & Schadeloosstelling
 8. Garantie disclaimer
 9. Verantwoording
 10. Restricties (algemeen)
 11. Restricties (volgens de wet van land x)

Licentieovereenkomst (voor Nederland)
Na de woordelijke uiteenzetting van bovenstaande overeenkomst, volgt in het artikel een ‘Nederlandse vertaling’ (in figuurlijke zin) van die overeenkomst. Kenmerkend is dat het eenvoudiger van opzet is en simpeler oogt.

Download het volledige artikel
Het artikel is interessant voor iedereen die een SLA wil toetsen op volledigheid en juistheid, of voor wie zelf software wil distribueren in Nederland.

 

 

Download de whitepaper
Download