Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Voedselindustrie moet digitaal transformeren

Ketenintegratie noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn

De voedingsmiddelenindustrie zal in 2017 een beperkte groei laten zien van ongeveer 1%. Schaalvergroting, consolidatie en integratie zijn daardoor vereisten om de concurrentie aan te kunnen. Voedsel- en drankproducenten worden onder deze omstandigheden gedwongen hun kosten verder te reduceren. Dat kan op verschillende manieren, zoals verdere integratie met partners uit de productieketen en door het gebruik van interne en externe data. De digitale transformatie biedt mogelijkheden aan de voedselindustrie, maar hoe kunt u de kansen benutten?

De wereld verandert sneller dan ooit, de digitale transformatie is de motor in dit proces. In deze evolutie worden digitaal en fysiek steeds meer een geheel. Hoe kan de voedselindustrie aansluiten op de hogere eisen van klanten? Een digitaal getransformeerd bedrijf ondersteunt relaties met zijn klanten, leveranciers, medewerkers en andere partijen via digitale netwerken. In deze digitale wereld worden alle in potentie relevante data geanalyseerd; op basis daarvan worden (geautomatiseerd) beslissingen genomen. 

Door het lezen van dit whitepaper leert u onder andere:

  • Hoe u kosten kunt besparen door de administratie te digitaliseren
  • Hoe u zorgt voor een optimale leverbetrouwbaarheid en een sluitende voorraad
  • Wat u moet doen voor meer grip op de massabalans
  • Hoe gecombineerde data gebruikt kan worden voor meer inzicht in alle processen 
  • Hoe u als voedselbedrijf precies kunt weten wat de klant wil

Download de whitepaper

Wilt u de kansen van de digitale transformatie ook volledig benutten voor uw organisatie? Download dan vandaag de volledige whitepaper.