Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Virtualiseren van de zorg een noodzaak!

De zorg staat al enige tijd onder grote druk

De zorg staat al enige tijd onder grote druk. Het is noodzaak om de kosten van de zorg in de hand te houden. Met pogingen als lean projecten, functiedifferentiatie en korten van budgetten, wordt getracht enige grip te krijgen op de kosten.

Met het onlangs verschenen regeerakkoord zullen de uitdagingen van effectiviteit en efficiëntie nog groter worden. Zowel de cure als care sector mogen hun mouwen wederom opstropen. De nadruk zal komen te liggen op preventie, hoge kwaliteit leveren in plaats van volume, versterken van de eerste lijn en de omslag van AWBZ zorg naar WMO ((Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Concentratie van zorg en zorg dichtbij gaan leveren wordt het credo. Regio en buurt/wijk gestuurd, stimulatie van een sterke eerste lijn en de comeback van de wijkverpleegkundige. Dit alles zal hard nodig zijn als gemeenten straks verantwoordelijk worden voor de uitvoering WMO en intramurale ouderen- en gehandicaptenzorgorganisaties zich zullen moeten gaan concentreren op de zorg vanaf ZZP 5.

Als dit alles gaat betekenen dat de zorg op basis van resultaat in plaats van volume gefinancierd gaat worden (valua based in plaats van volume based) dan biedt dit een scala aan mogelijkheden om een belangrijk deel van de diensten virtueel te gaan aanbieden. Bedenk u eens hoeveel ongecompliceerder dit zal gaan. Polikliniek bezoeken via Skype, Lync, chat of email, ehealth, apps, de inzet van mobile devices en domotica. Als cliënt direct beschikbaarheid hebben over uw gegevens, afspraken kunnen maken online, ongeplande zorg à la minute kunnen regelen of zorg kunnen regelen wanneer het u uitkomt. Ik kan mij een scala aan producten en diensten voorstellen die de zelfredzaamheid van de cliënt enorm kan verhogen en hem of haar ook meer regie geven over de eigen zorgvraag/proces.Tegelijkertijd biedt het de professionals perspectieven om zich te concentreren op kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg.

Los dat met virtualisatie van de zorg dit veel effectiever en efficiënter zal gaan, betekent dit dat er tevens een duurzaamheidsslag wordt gemaakt doordat er aanzienlijk minder reisverkeer noodzakelijk zal zijn. Dit levert tijd en milieu voordelen op. Als ik een schatting wil maken, denk ik dat er tussen de 20 en 40% aan zorgdiensten is te virtualiseren. De banken en de reiswereld kunnen een voorbeeld zijn voor de zorg, zij hebben deze slag in belangrijke mate al gemaakt. Laten we alsjeblieft dit innovatieproces heel snel oppakken. Er is genoeg gepraat, aan de slag! Laten we de in ruime mate beschikbare technologie naar de patiënt, ouderen en gehandicapten brengen. Kostbare professionals en ruimten kunnen zo vrij gemaakt worden voor cliënten/patiënten voor wie het echt nodig is om in persoon aanwezig te zijn.

Bart Wijnbergen