Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Video’s in het onderwijs: 4 fases met tips

Checklist videoproducties maken voor het onderwijs

Bij het maken van video’s in het onderwijs komt veel kijken. Verschillende disciplines moeten met elkaar samenwerken. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden en een andere rol en houding van alle betrokken disciplines. Zeker een docent stapt de eerste keer in een totaal nieuwe en soms onwennige rol. Deze checklist helpt je bij het ontwikkelen en produceren van videomateriaal in het onderwijs. Aan de hand van 4 productiefases worden de tips en aandachtspunten besproken. Hopelijk is deze checklist een bron van inspiratie voor je.

4 fasen voor video’s in het onderwijs

Video’s en kennisclips verlopen meestal volgens de volgende 4 faseringen:

  1. Ontwerp
  2. Ontwikkeling
  3. Productie
  4. Implementatie/evaluatie

Hieronder belichten we de vier fasen in het kort.

Fase 1: ontwerp

Het besluit is genomen, een video of kennisclip is het meest geschikte middel voor het onderwijsdoel. In deze ontwerpfase komen de expertises van het team samen.

Fase 2: ontwikkeling

In deze fase worden de gemaakte keuzes en afspraken verder geconcretiseerd en ingevuld. Je werkt het concept verder uit en schrijft het scenario.

Fase 3: productie

Je gaat nu de video of kennisclip maken. Rollen en posities worden opnieuw bekeken, ingevuld en ingenomen. Je gaat nu de theorie vertalen naar de praktijk.

Fase 4: implementatie/evaluatie

De video gaat nu in gebruik genomen worden. Iedereen kan de clip bekijken, beoordelen en becommentariëren. Het is ook een fase waarin iedereen terugkijkt naar hoe het proces is verlopen. Maak de keuze of er aanpassingen gemaakt moeten worden of dat er een geheel nieuw product moet komen.

Een succesvolle videoproductie

Ga je voor het eerst een videoproductie maken of heb je inspiratie of handvatten nodig voor een videoproductie? Deze whitepaper staat boordevol met tips voor beginners en gevorderden. Pas deze tips en aandachtspunten toe op je videoproducten en het kan alleen maar een succes worden. Download de volledige whitepaper voor een uitgebreidere beschrijving per fase.