Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Uitdagingen voor security in het onderwijs

Privacygevoelige informatie goed beschermd

Op het gebied van security hebben onderwijsinstellingen een grote verantwoordelijkheid. Vooral als het gaat om de data en privacy van leerlingen, moeten ze erop kunnen rekenen dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Met de komst van de digitale leermiddelen is een solide beveiliging van de IT-systemen uiterst belangrijk. Wat zijn de uitdagingen waar schoolbestuurders voor komen te staan? Dit zijn de belangrijkste uitdagingen:

  • Privacy
  • Cybercrime
  • BYOD
  • Cloud

De risico’s die bij de digitalisering komen kijken

Sinds 1 januari is de nieuwe meldplicht datalekken van kracht geworden. De druk om veilig om te gaan met privacygevoelige gegevens is hierdoor enorm toegenomen. DDoS-aanvallen, phishing, identiteitsfraude , advanced persistent threats en ransomware zijn allemaal voorbeelden van cybercriminaliteit waar ook onderwijsinstellingen steeds vaker mee te maken krijgen.

BYOD is de normaalste zaak van de wereld.

Het onderwijs wordt verrijkt door technologie omdat het veel nieuwe mogelijkheden met zich mee brengt. Scholen dienen zich echter wel voor te bereiden op de devices die de leerlingen zelf meenemen. Wanneer mobility wordt omarmt door de leerkrachten, zullen deze meer persoonlijke aandacht hebben voor de leerlingen.

In de whitepaper

Privacy en informatiebeveiliging zijn 2 onderwerpen die steeds belangrijker worden door digitalisering. In deze whitepaper wordt stilgestaan bij de belangrijkste uitdagingen die hierbij komen kijken. De uitdagingen worden uiteengezet in 4 interessante hoofdstukken. Lees snel verder voor het antwoord op uw security vraagstukken!