Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Topicus en SPEYK realiseren Single Sign On koppeling

Topicus en SPEYK realiseren Single Sign On koppeling tussen de DigiPlein365 leer- en werkplek en het leerlingvolgsysteem SOMtoday!

Aanleiding

De leer- en werkplek verandert binnen het onderwijs in rap tempo. Leren en werken door leerlingen, docenten en medewerkers wordt bovendien meer en meer mobiel gedaan. Het werken en leren vindt inmiddels tijd-, plaats- en device-onafhankelijk plaats. Tevens komen er steeds meer applicaties via de cloud beschikbaar. Deze tendens versterkt de wens vanuit de scholen om de toegang te vereenvoudigen, centraal te kunnen beheren en persoonlijk te maken. Zo ook voor de toegang vanuit DigiPlein365, gebaseerd op Microsoft Office 365, naar het leerlingvolgsysteem SOMtoday voor docenten en medewerkers en naar de SOMtoday ELO voor de leerlingen.

somtoday

Partnership

Topicus en SPEYK zijn een gezamenlijk ontwikkeltraject opgestart, met als doel het tot stand brengen van de Single Sign On koppeling tussen de SPEYK | DigiPlein365 leer- en werkplek en SOMtoday. Met gepaste trots kunnen we melden dat inmiddels de eerste school naar volle tevredenheid live is gegaan met deze koppeling. Aan de ontwikkeling van deze koppeling ligt het krachtige partnership dat beide bedrijven met elkaar zijn aangegaan ten grondslag.

digiplein

Toekomst

Topicus, SPEYK en Microsoft zijn momenteel aan het bekijken welke leer- en werkscenario’s er in de nabije toekomst nog meer mogelijk zijn en zal hieromtrent verder met de markt over in gesprek gaan. Als basis dient in ieder geval de gerealiseerde koppeling gebaseerd op Azure AD.