Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Toekomstvisie: Het nieuwe werken in 2025 en daarna

Toekomst vraagt om een compleet nieuwe werkmethode

Wat is de invloed van millennials op de toekomst van werken? Het kantoor met de werkplekken zoals wij dat nu kennen zal in 2025 niet meer bestaan. Hoe werkt u nu toe naar een compleet nieuwe werkmethode die aansluit bij social media, mobiliteit en nieuwe technologie?

E-Book over de vijf grote veranderingen op de werkvloer

Om deze discussie over de nieuwe toekomst van werken te openen, organiseerde IBM samen met PureMatter haar eerste “Future of Work Experience” in New York City. Centraal stond de vraag hoe organisaties zich kunnen ontwikkelen om beter samen te werken. En hoe zijn sneller kunnen innoveren om een concurrentiepositie te behouden. De volgende vijf thema’s rondom het nieuwe werken in de toekomst werden uitgewerkt:

  1. De toekomst van talent
  2. De toekomst van de organisatiecultuur
  3. Big data en analytics
  4. Technologische ontwikkelingen
  5. Communicatie en samenwerking

Bent u ook benieuwd naar de toekomstvoorspellingen? In dit uitgebreide e-book leest u alle belangrijke take-aways van het “Future of Work Experience”. Download het e-book hier gratis.