Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Tien tips voor een geslaagd verkoopproces

Tien tips voor het verkopen van een bedrijf

Het verkopen van een onderneming is een bijzonder proces. Een onderneming is een dynamische organisatie van mensen en middelen en vormt zich door verschillende transformaties. Het feit dat een bedrijf doorlopend aan verandering onderhevig is maakt ieder verkoopproces uniek. Toch zijn er een aantal succesfactoren te onderscheiden die voor alle processen gelden. In dit document worden deze factoren aan de hand van tien tips besproken. Indien er wordt gehandeld volgens deze tips, zal de kans op succes toenemen en kunnen problemen na de transactie worden voorkomen.

Een aantal tips voor een succesvol verkoopproces
Hieronder worden de eerste drie tips kort besproken:

  1. Probeer de verkoop van uw bedrijf zo goed mogelijk te timen
    Bij het bepalen van een goed verkoopmoment zijn vier aspecten van belang: (i) de persoonlijke (financiële) planning van de ondernemer, (ii) de staat van de onderneming, (iii) de vraag naar ondernemingen in de betreffende sector en (iv) de financieringsbereidheid van banken en investeerders.
  2. Bepaal de waarde van de organisatie op basis van de toekomstige cash flows

Een goede bedrijfswaardering is gebaseerd op de toekomstige cash flows. De toekomst wordt immers door de koper gekocht. Met de cash flow die door de organisatie wordt gegenereerd zal de koper kunnen ondernemen en de financiering dienen af te lossen. Mocht de koper hier succesvol in zijn, dan zal zijn geïnvesteerde vermogen groeien.

  1. Houd rekening met de marktomstandigheden bij het bepalen van de verkoopprijs

Als men een verkoopopbrengst goed wil inschatten is het belangrijk om, naast een ‘cash flow’ waardering, de marktomstandigheden in kaart te brengen. Niet alleen met betrekking tot bedrijfsovernames in het algemeen, maar vooral ook rond overnames die recentelijk in de branche hebben plaatsgevonden.

Download whitepaper
Benieuwd naar de overige tips? Download dan geheel gratis en vrijblijvend de whitepaper en optimaliseer uw verkoopproces. Bekijk ook het stappenplan voor het verkopen van een organisatie.