Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

The IT energy efficiency imperative

ICT als nutsvoorziening

Ondanks alle vooruitgang kampen nog veel IT afdelingen binnen de gezondheidszorg met een toename in de vraag naar energie (lees: toename in hardware en kosten). De whitepaper ‘The IT Energy Efficiency Imperative’ licht de hoofdoorzaak toe: onderbenutting van IT resources, met name van de servers. Zo’n 15% van alle servers doen niets, maar nemen wel continu stroom af.

Waarom geen verbetering in energie efficiency?
Server virtualisatie is populair, omdat het energie bespaart (en dus kosten reduceert), maar het aantal implementaties loopt nog ver achter bij de verduurzamingstrend. De hamvraag: welke factoren zorgen ervoor dat het gebruik van IT-resources nog altijd niet aantoonbaar verbetert?

De whitepaper geeft drie oorzaken en licht ze verder toe:
  • De crisis
    Het financiële aspect van al dan niet overgaan tot een gevirtualiseerd serverpark is duidelijk: de crisis damde veel enthousiasme in.
  • De IT-afdeling beheert niet alle IT-activa zelf
    Gebrek aan controle op applicaties resulteert in te weinig gebruikte hardware, die vaak niet ter beschikking gesteld kan worden voor andere toepassingen.
  • Traditioneel softwaredesign bemoeilijkt optimalisatie van hardware allocatie
De traditionele toepassingen doen een beroep op speciale hardware om een hoge beschikbaarheid te handhaven; als IT-middelen beperkt zijn, vertragen ze de infrastructuur, soms met onverwachte of ongewenste resultaten.
 
Download de gehele whitepaper om te lezen over onderbenutting van IT-hardware, de verstrekkende gevolgen daarvan en over het concept ‘IT als nutsvoorziening’ (IT as a Utility).

 

Download de whitepaper
Download