Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Super User als vraagbaak voor CRM vragen

CRM Super Users

Een Super Users, wat is dat? Een super user is een medewerker van de organisatie die alle vragen en ideeën op het gebied van CRM uitzoekt en oplost. Deze medewerker hoeft niet perse een IT-achtergrond te hebben, maar het moet wel een betrokken medewerker zijn en een affiniteit met software hebben.  Een super user weet welke bedrijfsprocessen belangrijk zijn, wat de organisatie nodig heeft en hoe CRM hier op past. Een super user is de spil tussen de organisatie en de IT-afdeling. Super users zijn ook goed inzetbaar bij het creëren van draagvlak bij collega’s.

Waarom een super user?

  • Een vraagbaak voor medewerkers die hulp nodig hebben met CRM
  • Het creëren van draagvlak
  • Het borgen van CRM-successen
  • Het maken van snelle aanpassingen in het CRM-systeem
  • Minimale uitval van CRM

Wie wordt de super user?

Het selecteren van de juist super user is geen gemakkelijke taak. Een taak als super user is over het algemeen een ‘bijbaan’. Een bedrijf met tussen de 25 en 75 gebruikers heeft idealiter één super user per 15 gebruikers. Om de taak van super user goed uit te kunnen voeren moet er wel ruimte voor worden gemaakt in de huidige functie.

Klantgericht werken

Vertrouwen heeft veel te maken met klantgericht werken. Het vertrouwen van een klant moeten organisaties opbouwen, verdienen en vervolgens ook nog eens vasthouden. Als de aanpak voor klantgericht werken op orde is, kan de super user het CRM-systeem onder handen nemen. Wat is er aanwezig en welke aanpassingen of toevoegingen moeten nog worden gedaan? Wanneer dit helder is, kan de super user deze aanpassingen vertalen naar een functionele aanvraag als een Request for Change (RFC). Lees meer over de RFC aanvraag in de volledige whitepaper.

Wat kan een super user voor uw organisatie betekenen? Lees in deze whitepaper CRM Super User meer over de mogelijkheden van een super user, wat er komt kijken bij een RFC en bij welke andere afdelingen een super user handig is.

 

Download de whitepaper
Download