Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Steeds meer taken van HR verhuizen naar lijnmanagement

Voor- en nadelen van HRM-taken in lijn

Steeds vaker zien we dat HR-managers bepaalde taken en verantwoordelijkheden verschuiven naar de lijnmanagers zoals teamleiders en afdelingshoofden. Voor strategische en complexe zaken zoals talent- en competentieontwikkeling is specifieke expertise wel noodzakelijk. Zowel voor lijnmanagement als de HRM-managers gelden dat zij op dezelfde manier ondersteunt worden in hun werkzaamheden. Digitalisering speelt hierin een grote rol. Beide partijen zijn hierdoor in staat om samen een strategisch HR-beleid op te stellen en lijnmanagers hebben inzage in competenties en beschikbaarheid van hun teamleden.

Voordelen van de verschuiving naar lijnmanagement

Zoals altijd zijn er zowel voor- als nadelen verbonden aan deze verschuiving. We zetten alvast enkele voordelen kort op een rij:

  • Lijnmanagers staan dichter bij teamleden. Hierdoor weten zij goed wat er speelt en waar teamleden behoefte aan hebben. Teamleiders hebben dagelijks contact met teamleden en zijn hierdoor in staat kort op de bal te spelen.
  • Bepaalde werkzaamheden passen goed in het takenpakket. De lijnmanager heeft namelijk direct te maken met een juiste verdeling van de werkzaamheden en optimale bezetting in het team.
  • De HR heeft door deze verschuiving meer tijd voor strategisch HR-beleid

Nadelen van de verschuiving naar lijnmanagement

Uiteraard mogen we ook de nadelen van deze verschuiving niet over het hoofd zien. Zo moeten we bijvoorbeeld rekening houden met:

  • Ontbreken van specifieke kennis. Zorg ervoor dat lijnmanagers ergens terecht kunnen met hun vragen of toegang hebben tot de juiste kennisdocumenten en procedures.
  • Vertroebelde communicatie tussen de stakeholders: men kent vaak de status niet van lopende zaken of er wordt onvoldoende informatie gedeeld. Ook bestaat het risico dat voor teamleden de afstand met de HR-afdeling wel erg groot wordt.

Problemen moet je aanpakken!

Alles valt of staat met goede informatievoorziening en communicatie tussen de betrokken partijen. Wanneer je niet de juiste informatie op een cruciaal moment beschikbaar hebt, is een foute beslissing snel gemaakt. Soms met vergaande gevolgen. Heb je actuele, uniforme en makkelijk te delen informatie beschikbaar, dan maak je het uitvoeren van HR-taken een stuk eenvoudiger. Download deze whitepaper en ontdek hoe jouw organisatie de voordelen, en niet de nadelen, krijgt van deze verschuiving.