Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Stap 4: Format Bepalen

Geen format is geen goede informatie en geen meerwaarde voor procesbeschrijving

Het beschrijven van processen bestaat uit acht stappen waarvan “Het Format Bepalen” de vierde stap is. In deze vierde stap wordt het format van de procesbeschrijving bepaald. Binnen het format is vastgelegd op welke manier het proces beschreven dient te worden.  Het format dient aan te sluiten op de visie van het bedrijf.

Bij het formuleren van het format wordt gekeken naar de vraag, waarom het bedrijf volgens bepaalde processen moet werken. Enkele stappen die genomen moeten worden bij het bepalen van een format zijn:

  • Passend bij de visie
  • Adequate weergave
  • Beschikbaarheid voor en van medewerkers
  • Gebruiksgemak en beheersbaarheid

Download de volledige whitepaper
Download geheel vrijblijvend “Stap 4: Format Bepalen” uit de serie whitepapers waarin de bovenstaande stappen verder uiteengezet worden. Daarnaast gaat de whitepaper dieper in op vormen van een format en de diverse valkuilen.

 

Download de whitepaper
Download