Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Service Analytics Als IT Management Rapportage

De juiste rapportages bij de haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam is het grootste logistieke en industriële knooppunt van Europa. De haven is de toegangspoort tot een Europese markt met 460 miljoen consumenten. Rotterdam is één van de  belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld.

Na het invoeren van Service Management met een bijbehorende service management applicatie bleek dat er wel voldoende operationele overzichten beschikbaar waren maar, dat het onmogelijk bleek om de juiste managementrapportages te verkrijgen. Rapportages die voldeden aan de behoefte van de procesmanagers en servicemanagers.

De behoefte om dwarsdoorsneden te kunnen maken in de data van de service management applicatie was daar. Deze uitdaging had de haven van Rotterdam te behandelen. In dit artikel komen de volgende zaken aan de orde:

  • De oplossing
  • De aanpak
  • Het resultaat

Lees gratis het volledige artikel waarin de uitdaging die de haven van Rotterdam had wordt behandeld. In het artikel wordt weergegeven tot welke oplossing is gekomen en op welke manier het resultaat is bereikt.