Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

School van de toekomst: dichterbij dan ooit!

Wauw, in Nederland doen we het goed wat betreft het gebruik van ICT op school. We staan zelfs in de top 4 van de wereld als het gaat om het gebruik van ICT in het klaslokaal. (bron) Dit is iets om trots op te zijn, maar ook een besef dat we in Nederland snel gaan. De toekomst is dus dichterbij dan ooit. Wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst? Hieronder lees je over een aantal trends die we straks tegen gaan komen op school.

Internet of Things

Bij het Internet of Things kun je denken aan sensoren in schoolpanden die de Koelkasttemperatuur binnen het gebouw continu meten en reguleren. Of een apparaat die het energieverbruik in het gebouw optimaliseert. Of een koelkast die jouw verjaardag onthoudt omdat hij verbonden is met het internet. Overal kan informatie vandaan worden gehaald en deze informatie wordt verstuurd naar het internet. Hier kunnen andere apparaten de informatie overnemen en jouw dag optimaliseren qua energieverbruik en stress bijvoorbeeld. We verbinden alledaagse voorwerpen met het netwerk en de voorwerpen wisselen vervolgens gegevens, data, uit met internet.

Ook op school speelt het Internet of Things een steeds grotere rol. Sensoren kunnen op scholen worden geplaatst om gegevens te verzamelen om de onderwijspraktijk te verbeteren. IoT op school wordt leuk weergegeven in deze video. Het doel van IoT op school is om gegevens te verzamelen, te analyseren en in te zetten voor effectiever onderwijs. Wij mensen hoeven niet veel te doen voor IoT, de apparaten communiceren met elkaar en maken digitale analyses.

Wat we precies met deze informatie doen, is wel aan ons. Het IoT is een trend met veel potentie voor het onderwijs. Hierbij is het wel van belang dat we blijven denken aan de veiligheid van leerlingen. Deze technologie kan bijvoorbeeld ook emoties herkennen, een toepassing waarbij we moeten uitkijken dat we niet over ethische grenzen gaan.

people-2564425_1920

Digitale Geletterdheid

Om ons in deze digitale samenleving staande te houden en te ontwikkelen, hebben we digitale vaardigheden nodig. Dit heet Digitale Geletterdheid. Digitaal geletterd ben je als je de vier basisvaardigheden beheerst: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden heb je nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden.

Veel scholen leren hun leerlingen al om te gaan met digitale media. Het is nog niet verplicht om dit op te nemen in de lesstof, maar hier begint verandering in te komen.

Onder Digitale Geletterdheid vallen de volgende vier basisvaardigheden:

  • ict-basisvaardigheden
  • informatievaardigheden
  • mediawijsheid
  • computational thinking

Hoe ga je als school hiermee om als het gaat om keuzes maken voor jouw lesstof? Slechts kiezen voor een aantal vakken waar dit onderwerp wordt besproken is niet voldoende. Leerlingen digitaal geletterd maken lukt niet met een of twee lesuren per week. Je hebt het nodig in alle vakken en in allerlei leersituaties.

Het Internet of Things en Digitale Geletterdheid. Twee thema’s die een belangrijke rol gaan spelen op de school van de toekomst. Als docenten en schoolmedewerkers moeten we hierop voorbereid zijn. Houd dinsdag 27 november vrij in je agenda. Tony Krijnen (Microsoft) en Olaf de Groot (OinO) gaan jou hier dan alles over vertellen en nemen je op 27 november daadwerkelijk mee naar de school van de toekomst.