Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Samenwerking verbeteren en processen faciliteren met centraal ICT-platform

Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen

Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij gemeenten. De transitie van de oude situatie naar de nieuwe is gepaard gegaan met inhoudelijke vernieuwing en dus ook een andere manier van werken.  Veel van de veranderingen hebben grote impact gehad op vrijwel alle aspecten van de jeugdhulp, in zowel financiële als vakinhoudelijke zin. In deze whitepaper wordt een oplossing in de vorm van een centraal ICT-platform, Wincare, uiteengezet, die helpt de nieuwe manier van werken gemakkelijker en efficiënter te maken.

Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang

Samen met jeugdhulporganisaties is het ICT-platform Wincare ontwikkeld. Dit is een centraal ICT-platform dat processen in het sociale domein op het gebied van zorg en ondersteuning faciliteert. Van verwijzing tot nazorg, voor burgers, gezinnen, professionals, ketenpartners en gemeenten. Het platform helpt de integrale samenwerking tussen gemeente, zorg, onderwijs, vrijwilligers en de zorgvrager. Hierbij staat de burger of het gezin centraal en houdt deze ook de regie.

Samenwerking verbeteren door betere communicatie

WinCare maakt het mogelijk dat de betrokkenen direct met elkaar communiceren, dat iedereen met dezelfde actuele gegevens werkt, dat medewerkers van het gemeenteteam (offline) mobiel kunnen werken bij het gezin aan de keukentafel, dat privacy van alle betrokkenen geborgd is en dat de uitvoering en uitgaven voor de gemeente transparant en inzichtelijk zijn. WinCare geeft de regie aan de cliënt en maakt het mogelijk om digitaal samen te werken aan het opgestelde plan.

Processen beter faciliteren

Download de whitepaper 'Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen' en lees meer over hoe het centrale ICT-platform WinCare helpt processen op het gebied van zorg en ondersteuning te faciliteren.