Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Samenwerking gemeenten Weert, Leudal en Nederweert met Decos!

Decos en de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert hebben elkaar
onlangs de hand geschud. Op een feestelijke manier is een
samenwerking geformaliseerd om de dienstverlening naar de burger te
verbeteren. Decos zal de drie gemeenten ondersteunen om digitaal en
zaakgericht te werken. De gemeenten nemen het KlantContactSysteem
en het Zaaksysteem van Decos verder in gebruik. Verder gaan ze aan
de slag met Zaaktypen.nl; de nieuwste dimensie om zaakgericht te
werken. Gemeenten Weert, Leudal en Nederweert gaan als eerste
gemeenten in Nederland gebruik maken van deze 2.0 manier van
zaakgericht werken.

Zaaktypen.nl is de nieuwe cloudoplossing van Decos, waarmee het
mogelijk is om zelf zeer eenvoudig en snel zaaktypen te beheren en
delen. Het zaaktype creëert automatisch alle registratie- en
behandelschermen van het zaaksysteem, zonder tussenkomst van een
functioneel beheerder. Het Decos Zaaksysteem van de gemeenten
Weert, Leudal en Nederweert wordt in geleidelijke fasen gekoppeld
met de front- en backoffice.

De oplossing van Decos sluit naadloos aan op het
gemeenschappelijke doel van de gemeenten, waardoor deze
samenwerking uiteindelijk is ontstaan. Zij willen een uniforme
wijze realiseren voor de digitalisering van informatiestromen. Door
deze digitalisering worden processen geoptimaliseerd en gaan deze
efficiënter verlopen. Belangrijke doelstellingen zijn o.a.
efficiency op beheer en kostenbesparing. Decos draagt graag bij aan
het realiseren van deze doelen en kijkt uit naar een succesvolle en
mooie samenwerking!