Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Roundtable: 4 ingrediënten voor efficiëntere softwareontwikkeling

IT-dienstverleners en softwareontwikkelaars vertrouwen steeds meer op cloudleveranciers om hen van de juiste IT-infrastructuur te voorzien. Om een beter beeld te krijgen van de vragen en behoeften die zij hebben, hield Previder recent een rondetafelsessie voor deze doelgroep. De drukbezochte bijeenkomst met Nederlandse softwarevendoren leverde vier interessante inzichten op.

1. Uitbesteden infrastructuur en beheer

Softwareontwikkelaars willen vanzelfsprekend controle over hun IT-infrastructuur, omdat deze de basis is voor hetgeen ze ontwikkelen en leveren. Uit de rondvraag blijkt dat veel van de aanwezigen hun eigen fysieke infrastructuur onderhouden, maar daarnaast in toenemende mate kijken naar cloudgebaseerde ontwikkelplatformen en het uitbesteden van hun infrastructuur. Het combineren van een eigen infrastructuur met publieke cloudplatformen als Microsoft Azure en Amazon blijkt voor velen een lastige uitdaging door de specifieke technische kennis die ervoor nodig is. Om dezelfde reden kan het in eigen beheer verhuizen van fysieke hardware naar de cloud soms wel een jaar duren. Dit probleem kan het beste opgevangen worden door het beheer van zowel de eigen fysieke hardware als het koppelen met externe cloudplatformen uit te besteden aan een infrastructuurpartner. Dit verhoogt de efficiëntie en stelt ontwikkelaars in staat om zich vooral te richten op hun kerntaak, en niet op technisch beheer.

2. Inzetten op containers

Er wordt veel geschreven en gesproken over containers, een relatief nieuwe technologie om applicaties te virtualiseren. Maar hoeveel ontwikkelaars gebruiken deze relatief nieuwe technologie nu al in de praktijk? Onder de aanwezigen is de consensus dat de grote adoptie nog wat achterblijft, maar dat containers wel degelijk een grote meerwaarde hebben. Er wordt veel mee geëxperimenteerd, maar weinig bedrijven gebruiken containers al in hun productieomgeving. Het isoleren van applicaties in containers maakt het beheer ervan een stuk eenvoudiger dan tien volwaardige gevirtualiseerde besturingssystemen te moeten beheren. De keerzijde is echter dat het met Docker uitrollen van applicaties in containers van klanten vraagt dat deze ook de benodigde kennis en ervaring van deze technologie in huis moeten hebben. Dit is niet altijd het geval. Over één ding is men het eens: om sneller en efficiënter applicaties te kunnen ontwikkelen, zijn containers ideaal. Ze sluiten bovendien goed aan op een op microservices gebaseerd applicatiemodel. Maar zoals met de adoptie van de meeste nieuwe technologie moet de zachte kant van de organisatie, de mensen en processen, ook een revolutie doormaken.

3. Procedures en samenwerking verbeteren

Veel ontwikkelaars blijken nog steeds te worstelen met het verkorten van hun deployment-cycli. Enerzijds zoeken ze advies over de technologie die hen daarbij kan helpen, maar vaak hebben ze nog veel meer advies nodig over wat hier op organisatorisch vlak voor nodig is. Als een klant van een deployment-cyclus van vier maanden wil verkorten naar vier weken, dan wil je dat natuurlijk faciliteren. Maar zonder goed geïntegreerde processen tussen de verschillende onderdelen binnen een organisatie is dit gedoemd te mislukken. Je kunt veel dingen automatiseren in het ontwikkelproces, maar hoe regel je de onderlinge samenwerking, het uitwisselen van informatie en het verwerken van testresultaten en feedback? Als dit misgaat, dan resulteert het in foutgevoelige processen en onbetrouwbare applicaties. De aanwezige ontwikkelaars zien allemaal dat er voor efficiënte softwareontwikkeling standaard deployment-tools en -templates nodig zijn en een solide O(TA)P-straat, maar dat de problemen vrijwel altijd in de zachte kant liggen, ofwel de menselijke kant. Dit vraagt echter om een zekere volwassenheid van de organisatie, en dat is niet altijd het geval.

4. Omgaan met de GDPR/AVG

De opkomende privacywetgeving kon natuurlijk niet onbesproken blijven tijdens de rondetafelsessie. Net als bij softwareontwikkeling in het algemeen blijkt dat het hebben van de juiste procedures ook hier van cruciaal belang is. Maar inhoudelijk gaat het ook over het fysiek en/of logisch gescheiden houden van gegevens, waardoor je als organisatie met betrekking tot data zaken als veiligheid, snelheid en kwaliteit moet borgen. Dit kun je deels uitbesteden aan een infrastructuurpartner. Je legt de samenwerking met zo’n partner vast met een bewerkersovereenkomst en een SLA, maar draagt uiteindelijk altijd zelf het belangrijkste deel van de verantwoordelijkheid. Het voordeel is wel dat de organisatie meer ruimte krijgt om eigen processen te verbeteren door infrastructuurzaken uit te besteden. Met dit onderwerp kwam de rondetafelbijeenkomst tot een eind. De aanwezigen gingen met nieuwe inzichten en inspiratie naar huis om binnen hun organisatie te bespreken, en mogelijk in de praktijk te brengen. Ook geïnteresseerd om je bij dit kennisplatform aan te sluiten? Ga voor meer informatie naar: https://www.previder.com/nl/Kennisnetwerk-ISV