Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Risk based auditing levert kansen op

Risk based auditen tilt de organisatie naar een hoger plan

Risk based auditing is de volgende stap wanneer ‘reguliere’ audits geen wezenlijke verbeterpunten meer opleveren of de uitkomsten ervan de medewerkers niet meer prikkelt. Met risk based auditing bepalen strategische organisatiedoelen welke risico’s geaudit moeten worden. Daarmee draagt risk based auditing direct bij aan het behalen van de doelen van een organisatie. Deze whitepaper beschrijft een visie op risk based auditing.

Essentiele processen auditen
In tegenstelling tot traditionele auditing wordt er met risk based auditen gekeken naar de organisatiedoelen. Juist de processen die voor de strategie van de organisatie essentieel of kritisch zijn worden geaudit. Hiervoor zijn meerdere wegen mogelijk. Een ervan is dat het management ieder jaar doelstellingen vaststelt die ervoor zorgen dat de strategie van de organisatie wordt gerealiseerd. Die doelstellingen vallen uiteen in een aantal domeinen. Per domein kunnen de auditcoördinator en manager samen kijken of er voor het behalen van deze doelstellingen risico’s zijn.

Inzicht op kansen en verstoringen
Die risico’s zijn het onderwerp van auditen. De bevindingen uit dat onderzoek hoeven niet per definitie negatief te zijn. In tegenstelling tot traditioneel auditen, levert risk based auditing ook inzicht op in kansen en verstoringen.

Resultaat van risk based auditing

Figuur: Resultaat van risk based auditing

Een kans volgt bijvoorbeeld uit dat wat een organisatie laat liggen. Denk aan marktkansen of verborgen competenties van medewerkers. Verstoringen zijn datgene waarvan een organisatie last heeft. Omslachtige procedures bijvoorbeeld of werkinstructies die duidelijker kunnen of slechte facilitaire voorzieningen.

Download het artikel
Wilt u meer weten over risk based auditing? Download dan het volledige artikel en lees hoe de organisatie naar een hoger plan kunt tillen door te auditen op basis van de strategie van de organisatie.

 

Download de whitepaper
Download