Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Onderzoek naar verwerken van inkomende en uitgaande facturen

Heliview Consultancy heeft in opdracht van en in samenwerking met Ricoh Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het verwerken van inkomende en uitgaande facturen in de top van de Nederlandse zakelijke markt. De doelgroep is representatief vertegenwoordigd voor de gehele top van de Nederlandse zakelijke markt behalve landbouw en visserij.

Het aantal facturen dat op jaarbasis binnenkomt is sterk afhankelijk van de branche van het bedrijf of instelling die de factuur ontvangt. Foutieve inkomende facturen zorgen voor vertraging in het facturatieproces, omdat verschillen eerst moeten worden opgelost. Op deze manier neemt de  administratieve druk binnen organisaties vaak onnodig toe. Interessante vraag is of dit  foutpercentage dan invloed heeft op de verwerkingstijd van inkomende facturen?

Om kasstromen op orde te houden en om een goede relatie met partners, leveranciers en afnemers te borgen, is een snelle betalingstermijn belangrijk. Normaliter wordt een betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd, maar in de praktijk zien we dat daar regelmatig van wordt afgeweken.

Lees gratis de volledige whitepaper met het onderzoek naar facturatie binnen de top van de Nederlandse zakelijke markt. In dit onderzoek worden zowel inkomende facturen als uitgaande facturen behandeld.

 

Download de whitepaper
Download