Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Processen structureren met een proceshuis

Stap 3: Processen Identificeren

Door processen in kaart te brengen, ontstaat er voor alle medewerkers meer overzicht en inzicht in de stromen binnen de organisatie. Hierdoor wordt het gemakkelijk te zien waar dingen efficiënter ingericht kunnen worden en kan de organisatie zich sneller aanpassen. Het doel van het structureren van processen is om tot een proceshuis te komen, ook wel procesarchitectuur genoemd, voor de organisatie.

Wat is een proceshuis?

Onder procesarchitectuur wordt het structureren van de processen en het opzetten van het proceshuis verstaan. In organisaties heerst nogal eens verwarring over welke processen er zijn. Het management moet duidelijkheid en overeenstemming hebben over primaire processen, hoofdprocessen, secundaire processen én het procesmanagement.

Hoe kunt u processen structureren?

Er zijn verschillende methoden om processen te structureren.  Twee verschillende methoden om processen te structureren zijn:

  • De indeling van de processen af laten hangen van richtlijnen van een externe norm.
  • Voor de gehele organisatie het primaire proces en de bijbehorende hoofdprocessen vast stellen.

Lees nu deel 3 uit de serie whitepapers van Sensus-methode waarin wordt uitgelegd hoe het structureren van processen van een organisatie plaats kan vinden. Daarnaast leest u wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. 

 

Download de whitepaper
Download