Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Procesmanagement voor de ongestructureerde processen

Ongestructureerde processen beheersen met Human Proces Management Software

Een bedrijfsproces is een verzameling gerelateerde, gestructureerde activiteiten of taken die mensen, applicaties, bedrijfsgebeurtenissen en organisaties raken die resulteren in een dienst of product die voldoet aan de behoefte van een klant. Door de toenemende aandacht op processen is Business Process Management (BPM) ontstaan. Deze vorm van procesmanagement omvat het begrijpen, visualiseren en controleren van bedrijfsprocessen.

Procesmanagement van ongestructureerde processen

De meest kritische en tijdrovende component in ongestructureerde processen zijn het samenbrengen van de juiste context en het proces en de gegevens tezamen met de communicatie en coördinatie. Een Human Proces Management System is een systeem waarmee alle procesgerelateerde informatie kan worden gemanaged en waarmee de proceseigenaren en deelgenoten een end-to-end zichtbaarheid en controle verkrijgen over het verloop van het proces.

Uitdagingen bij ongestructureerde processen

Het besturen van een ongestructureerd proces doet een intensief beroep op de mogelijkheden voor vastlegging en beheer:

  • Menselijke interactie
  • Informatie
  • Onzichtbare beslissing
  • Dynamiek

Meer over BPM en HPMS

Download de whitepaper waarin een inleiding wordt gegeven op het beheersen van ongestructureerde processen. In de whitepaper komen verschillende begrippen aan bod. Business Process Management (BPM), Human Process Management Software (HPMS) en ActionBase zijn de belangrijkste.

 

Download de whitepaper
Download