Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Proactive Performance Engineering And Devops

10 requirements om een APM werkcultuur te kunnen creëren

Vragen die naar voren komen bij organisaties die Application Performance Management (APM) toepassen zijn: “Hoe kunnen we pro actiever worden? Hoe kunnen we performance problemen aanpakken voordat ze van invloed zijn op de eindgebruiker?”  De whitepaper geeft antwoord op deze belangrijke vragen.

10 requirements om een APM cultuur te realiseren
Waarom zou je Application Performance Management in willen zetten binnen de organisatie? Je wilt de business requirements halen om de consumentgroei bij te benen en toch een goede user experience te behouden. De volgende new-generation APM en user-experience management requirements zorgden er bij Swarovski voor  dat zij van traditionele systeem monitoring af zijn gestapt:

  • Ondersteuning van de nieuwste systeem architectuur
  • 100% transacties en klikken, geen gemiddelden
  • Zichtbaarheid van business
  • Impact van third party en CDNS moet meetbaar zijn
  • Support door de gehele levenscyclus
  • Zoveel mogelijk inzicht in code
  • Een bijna onmerkbare overhead
  • Gecentraliseerde data verzameling en administratie
  • Tool past zich automatisch aan zonder door de code te hoeven gaan
  • De mogelijkheid tot uitbreiding van het systeem

In de whitepaper worden deze requirements uitgebreid toegelicht.

De schuldigen van slechte application performance
Wanneer er iets verkeerd gaat met de prestaties van de applicatie, wie kun je hiervoor de schuld geven? Deze vraag is even belangrijk als de oplossing van het probleem. Er zijn verschillende mensen die aan een groot project als dit meewerken. Denk hierbij aan de ontwikkelaar, de architect, het hoofd van research en development, de tester en de eindgebruiker.  De ontwikkelaar heeft de code geschreven, de architect heeft de complete architectuur ontworpen, het afdelingshoofd coördineert het hele team, de tester heeft iedere functionaliteit getest of het naar behoren werkt en de eindgebruiker voert zijn werkzaamheden uit om de applicaties te managen. Wie kun je dan de schuld geven van slechte performance?

Download de whitepaper “Proactive Performance Engineering And Devops” waarin u leest waarom Application Performance Management zoveel invloed heeft op klanten en dus de business.  Door het toepassen van APM wordt het mogelijk om de schaarse ontwikkelingstijd te investeren in hetgeen wat de meeste impact heeft op het succes van de organisatie.

 

Download de whitepaper
Download