Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

PPI is de opening naar een nieuwe pensioenmarkt

Transparantie is het codewoord, PPI de oplossing

Onderzoek toont aan dat de houding van verzekeraars en pensioenfondsen ten opzichte van PPI (premiepensioeninstellingen) ambivalent is. Een PPI (premiepensioeninstelling) biedt de mogelijkheid om volledig los te komen van alle pensioenballast van bestaande tweepijlervormen. Met een PPI is het mogelijk om transparant te zijn over inleg, kosten en vermogensopbouw. Daarnaast is een PPI de kern van afzonderlijke elementen zoals:

  • Vermogensbeheer
  • Verzekeringen
  • Administratie en ICT
  • Distributie en communicatie met werkgevers en deelnemers

Lees het gratis artikel waarin uiteen gezet wordt wat de voordelen van een PPI (premiepensioeninstelling) zijn. Daarnaast wordt aangegeven op welke manier van deze voordelen optimaal gebruik gemaakt kan worden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.