Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Portfolio Management en The Sin of annual budgeting

Traditional Budgeting vs. Roling Forecasting

Wat is een portfolio? Een portfolio is een verzameling van componenten die samen zijn gegroepeerd om het effectieve management te faciliteren en zo de strategische doelstellingen te bereiken. Deze componenten kunnen bestaan uit: projecten, programma’s, producten of andere investeringen. Portfolio Management heeft als doel om de portfolio strategie te definiëren. Dit realiseert een bedrijf door het verbeteren van de middelen, waardoor een investering wordt gerealiseerd. Een middel kan bijvoorbeeld zijn: de mens, geld, goederen, tijd en apparatuur.

Investeringsbeslissingen worden vaak in de periode van de jaarlijkse budgettering genomen.  In deze periode krijgt elk team zijn budget voor het nieuwe jaar. Vaak worden de nieuwe budgetten gebaseerd op het vorige jaar. Dit klinkt reëel, maar is dit wel “bullet proof”?

Er zijn twee methodes om de budgettering uit te voeren:

  • Traditional Budgeting
  • Roling Forecasting

Lees vrijblijvend meer over deze methoden in de volledige whitepaper “Portfolio Management & the Sin of Annual Budgeting”. De bovenstaande methoden worden beschreven door middel van diverse voorbeelden.