Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Poor Document Processes Lead to Significant Business Risk

Slechte documentprocessen creëren een groot bedrijfsrisico

Bij de overheid begrijpen veel leidinggevenden dat het verbeteren van de documentgestuurde processen de efficiëntie verhogen en kosten besparen. Vaak lijken ze echter niet bewust te zijn van de mate waarin documentgestuurde processen het risicoprofiel van de organisatie kan beïnvloeden. Er bestaat in deze processen een groot risico op fouten die negatieve resultaten als gevolg kunnen hebben. Deze fouten kunnen tot aanzienlijk hogere kosten leiden, hoger dan leidinggevenden denken.

Een recent wereldwijd IDC-onderzoek onder 1516 eigenaren van documentgestuurde processen en kenniswerkers geeft aan dat de kosten en risico’s die worden geassocieerd met onjuiste documentgestuurde processen zeer hoog zijn. Proceseigenaren meldden dat meer dan één derde van de documentgestuurde processen fouten vertonen en een verbazingwekkende 75,9% van de respondenten, meer dan drie op de vier ondervraagden, gaf aan dat de organisatie als direct gevolg hiervan ernstige risico’s en/of problemen met naleving ondervond.

Enkele bevindingen van het onderzoek
Uit het onderzoek komt naar voren dat 75,9% van de organisaties ernstige organisationele risico’s en/of incidenten met naleving en kreeg te maken met ernstige gevolgen, met dank aan foute documentprocessen:

  • 36,2% voldeed niet aan de vereisten voor naleving
  • 24,8% ondervond ernstige problemen met de IT-beveiliging
  • 20,4% moest een grote audit ondergaan

Download het volledige onderzoek
Download het volledige Engelstalige rapport 'Poor Document Processes Lead to Significant Business Risk' om meer achtergrondinformatie en bevindingen te lezen.