Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Patienten- en informatielogistiek in de zorgsector

De juiste informatie met patiënten- en informatielogistiek

Nederland krijgt te maken met een sterke vergrijzing. Er zijn grotere groepen ouderen en een langere levensverwachting. Patiënten worden steeds mondiger, eisen een hogere kwaliteit en betere toegankelijkheid. Om zorgprocessen te optimaliseren kunnen ICT-systemen ingezet worden. De rol van patiënten is in de loop der jaren veel veranderd. Patiënten kunnen kiezen waar ze behandeld willen worden. Dit betekent dat ziekenhuizen tegemoet moeten komen aan de wensen en eisen van de patiënt.

Om documenten- en patiëntenstromen op te nemen in het volledige automatiseringsproces, is het noodzakelijk alle informatie over patiënten en in documenten te importeren en te integreren met gegevens uit het ziekenhuisinformatiesysteem en het Elektronisch Patiëntendossier. Dit zorgt ervoor dat de juiste informatie, samen met de patiënt en de zorgverlener, beschikbaar is waar en wanneer deze nodig zijn.

In een ziekenhuis moeten natuurlijk niet alleen informatiebronnen aan elkaar gekoppeld worden, maar ook componenten uit het productieproces zoals onder andere:

  • De behandeld specialist
  • De verpleegkundigen
  • De patiënten

Lees gratis de volledige whitepaper over patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector waarin meer verteld wordt over het toepassen er van. Verder zullen de resultaten, de implementatie en de toekomst van patiënten- en informatielogistiek worden besproken.