Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Online onderwijs volgen en de AVG: hoe zorg je dat studenten beeld en geluid aanzetten?

Tijdens de coronacrisis was online lesgeven dé manier om onderwijs te laten doorlopen. De verwachting is dat we in de post-COVID-wereld niet meer volledig zullen terugkeren naar de ‘offlinewereld’. Dit betekent dat onderwijsinstellingen de uitdagingen van online lesgeven nú goed onder de loep moeten nemen. Want zo kunnen ze straks de vruchten plukken van deze nieuwe onderwijsvorm.

Kijkje in de keuken geven: niet verplicht

Een significant struikelblok is dat veel studenten hun camera en microfoon uitzetten terwijl de docent vooral aan het zenden is. Dit wijst op een gebrek aan interactie en betrokkenheid. Het lastige is dat je niemand kan verplichten om beeld en geluid aan te zetten. Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staan studenten namelijk volledig in hun recht. Zij hoeven geen letterlijk kijkje in de keuken (of studentenkamer) te geven. Dat kan immers een inbreuk op hun privacy zijn. Hoe ga je hier als onderwijsinstelling mee om?

Afspraken + technologie = drempelverlaging

Juist bij online lesgeven is interactiviteit essentieel, omdat afleiding altijd op de loer ligt. Het wordt de student erg makkelijk gemaakt om af te haken en iets anders te gaan doen. Zeker als je achteraf opnames van colleges beschikbaar maakt. Want dan kunnen studenten deze op een later tijdstip terugkijken.

Vind je het belangrijk om het gesprek aan te gaan en studenten écht verder te helpen, dan moet je allereerst goede afspraken maken en bewustzijn creëren omtrent het gebruik van de beelden. Verzeker hen er bijvoorbeeld van dat de vragen die ze stellen binnen de context van het college blijven. Bedenkt ook of je écht opnames wilt maken van colleges. Deze kunnen een drempel opwerpen: studenten durven misschien minder snel iets te vragen wanneer je alles opneemt.

Vertel studenten ook hoe zij hun privacy kunnen beschermen met inzet van technologie. In Microsoft Teams zit bijvoorbeeld de mogelijkheid om een andere achtergrond te kiezen. En achtergrondgeluiden kan je minimaliseren met goede headphones. Zo kunnen anderen niet zien of horen wat er bij een student thuis gebeurt.

Minder zenden, meer interactie

Wanneer het medium verandert, kan de vorm eigenlijk niet achterblijven. Denk daarom eens na over andere onderwijsmethodes. Hoe kan je het interactieve element in de lessen centraal stellen?

Je zou studenten meer kunnen betrekken bij colleges door het lesmateriaal interactiever te maken. Zet bijvoorbeeld video’s en polls in. Of deel de groep op in kleinere groepen die kunnen samenwerken aan een opdracht. Dit vergemakkelijkt de interactie.

Daarnaast kan het goed zijn om minder te zenden. Als de docent vroeger 50 minuten aan het woord was, kan hij of zij nu beslissen om 20 minuten hoorcollege te geven, 20 minuten te reserveren voor een samenwerkingsopdracht en 10 minuten besteden aan de afsluiting.

De volgende stap: hybride

De nabije toekomst is hybride: we bewegen toe naar een wereld waarin een beperkt aantal studenten op locatie aanwezig zal zijn en de rest college volgt vanuit huis. In dat geval is het extra belangrijk om voor een goede interactie tussen álle studenten te zorgen, ongeacht hun locatie.

Wil je eens brainstormen over de manier waarop je zo’n college invult? Neem gerust contact met ons op! Via de mail of via WhatsApp rechtsonderin!

Wortell

Wij maken organisaties klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Zodat zij gemakkelijker hun werk kunnen doen. Overal, altijd en op elk apparaat.

Lees verder

 

Bezoek de website