Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Onderzoek naar de inzet van en tevredenheid over het ECD

Ruimte voor verbetering bij inzet Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

De onvrede over koppelingen met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) of het ontbreken van een dergelijke koppeling is nog altijd aanwezig binnen zorginstellingen. De integratie van een ECD met andere systemen verloopt bij deze instellingen stroef. Hier is dan ook veel ruimte voor verbetering. Dit zijn niet alleen verbeteringen op het vlak van het ECD, maar ook van backoffice-systemen, planningssystemen en roosterpakketten.

Dit onderzoeksrapport beschrijft de knelpunten binnen zorginstellingen. Het laat daarnaast verbeterpunten zien op het gebied van de integratie van het ECD. Het onderzoek is gehouden onder organisaties in de zorgbranche, met name in de Care. Maar wat zijn dan precies de knelpunten en waar kunnen zorginstellingen verbeteringen doorvoeren?

Knelpunten en verbeteringen
Bijna de helft van de ondervraagde zorginstellingen geeft aan dat voornamelijk bedrijfsprocessen knelpunten bevatten. Dit gaat ten koste van de efficiency en van de tevredenheid. Door eerst de bedrijfsprocessen te verbeteren en pas daarna te automatiseren kunnen beide worden verhoogd.

Knelpunten in de bedrijfsprocessen zorgen ook voor hogere kosten. Met de juiste veranderingen en verbeteringen kunnen deze kosten omlaag gebracht worden. Ook geeft een groot deel van de ondervraagden aan dat zij niet tevreden zijn met hun huidige Service Level Agreement (SLA). Dit rapport geeft enkele aanbevelingen om ook hier de tevredenheid te verhogen.

In het onderzoek staan twee vragen centraal:

  1. Op welke manier wordt het ECD ingezet binnen zorginstellingen?
  2. Wat is de mate van tevredenheid over ECD’s binnen zorginstellingen?

De belangrijkste voor- en nadelen van het ECD
Uit het onderzoek zijn ook een aantal belangrijke voor- en nadelen van het ECD voor zorginstellingen naar voren gekomen:

Voordelen:

  • Onafhankelijk van tijd en plaats cliëntgegevens kunnen inzien en bewerken
  • Betere en snellere kennisdeling van cliëntgegevens tussen professionals
  • Informatie wordt slechts één keer vastgelegd

Nadelen:

  • De gebruikersonvriendelijkheid
  • Afhankelijkheid van de leverancier van het ECD
  • Zorgprofessionals zitten liever niet achter een PC

Download de whitepaper
Download het complete onderzoeksrapport en lees meer over de ruimte voor verbetering op het gebied van backoffice-systemen, planningssystemen, roosterpakketten en met name ECD’s.

 

Download de whitepaper
Download