Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510 in de zorg

Patiënten worden steeds mondiger en eisen steeds meer van een zorgverlener. Ze willen meer weten over hun behandeltraject. Was vroeger de wil van de arts wet, tegenwoordig willen patiënten weten waarom iets gebeurt en zijn ze eerder geneigd een second opinion aan te vragen.
 
Als gevolg hiervan moet informatie die vroeger alleen beschikbaar was voor de zorginstelling zelf, nu gedeeld worden met vele belanghebbenden. Hierdoor is de noodzaak van informatiebeveiliging sterk toegenomen. De overheid heeft het initiatief genomen om tot een eenduidige normering van de informatiebeveiliging in de zorg te komen. Hieruit vloeide in 2005 de NEN 7510 voort.
 
7 Redenen om de NEN 7510 in te voeren
De NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Feitelijk is de NEN 7510 een bundeling van ongeveer 150 paragrafen (verdeeld over 11 hoofdstukken) waarin allerlei zaken die informatiebeveiliging raken, worden beschreven. Invoering van de norm is van groot belang voor de zorg om de volgende redenen:
  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens
  2. Onderdeel van de factor ‘Kwaliteit leveren’
  3. Verwachting samenleving
  4. Regelgeving gebruik BSN-nummers
  5. Conformeren wordt verplicht
  6. Belang bij incidenten
  7. Voorkomen incidenten
Download de whitepaper
Het bieden van goede zorg staat centraal in iedere zorgorganisatie. Daarbij zou het zorgdragen voor een goede omgang en beveiliging van de informatie een integraal onderdeel moeten zijn van het bieden van goede zorg. Download de whitepaper en lees meer over de invoering van de NEN 7510 in de zorg.

 

Download de whitepaper
Download