Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Multi-cloud vraagt om een nieuwe vorm van beheer

De cloud is booming. Het aantal organisaties dat een of meerdere cloudoplossingen afneemt groeit sterk. Tegelijkertijd is ook het aantal cloud-services, waaronder Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Software-as-a-Service (SaaS) diensten, op de markt verveelvoudigd. Hoewel deze trend de meerwaarde van de cloud voor veel organisaties vergroot – het wordt immers mogelijk om voor iedere behoefte een passende cloudoplossing te kiezen – ontstaat er ook een nieuwe uitdaging. Want hoe blijf je de alsmaar toenemende ‘wildgroei’ aan cloudapplicaties en -oplossingen binnen je organisatie efficiënt beheren?

CLOUDADOPTIE

Volgens onderzoeksbureau IDC heeft op dit moment 81% van de organisaties ten minste één applicatie of gedeelte van hun infrastructuur in de cloud, en is hier sprake van een snel groeiende trend.

Image source: IDC

Dat organisaties steeds minder vaak een beroep doen op hun traditionele infrastructuur komt in de eerste plaats door kostenafwegingen, de complexiteit van de infrastructuur en de bijbehorende beheeruitdagingen. Maar ook ergernis over de beperkingen van de traditionele infrastructuur en de starheid ervan hebben ertoe bijgedragen dat steeds vaker de keuze wordt gemaakt voor clouddiensten. En als COVID-19 ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat het voor organisaties in iedere branche van groot belang is om digitaal wendbaar te zijn én te blijven. Veel organisaties kiezen dan ook voor de cloud om meer agility en flexibiliteit te realiseren en sneller te kunnen reageren op voortdurend veranderende omstandigheden.

MULTI-CLOUD

Uit onderzoek van IDC blijkt ook dat meer dan de helft van de organisaties gebruik maakt van meerdere, verschillende public clouddiensten, oftewel multi-cloud.

Image source: IDC

Vaak komt multi-cloud computing op een ongeorganiseerde manier en ad hoc tot stand wanneer gewerkt moet worden met meerdere clouddiensten van verschillende leveranciers. Willen organisaties de zakelijke flexibiliteit verkrijgen die ze voor ogen hebben, dan is een georganiseerde, consistente en overkoepelende multi-cloudstrategie cruciaal.

DE VOORDELEN VAN MULTI-CLOUD

Er zijn diverse redenen waarom organisaties kiezen voor multi-cloud, bijvoorbeeld om vendor lock-in te voorkomen, om specifieke clouds te onderhouden voor DevOps of dataprojecten, een best-of-breed platform te krijgen, of om te voldoen aan wettelijke eisen op specifieke markten. Maar ook wanneer verschillende afdelingen in eerste instantie op verschillende platformen of met verschillende cloudleveranciers werken, kan het noodzakelijk worden een multi-cloudstrategie te ontwikkelen.

De flexibiliteit om snel te innoveren vormt een van de belangrijkste voordelen van multi-cloud. Dit omdat je als organisatie dan niet gebonden bent aan de diensten van één enkele cloudleverancier. Multi-cloud maakt het mogelijk om te kunnen kiezen voor het platform wat het beste aansluit bij de behoeften van bijvoorbeeld je workflow of ontwikkelingsproject of de specifieke eisen van je applicaties. Dit betekent automatisch dat de time-to-market tot een minimum beperkt kan worden.

DE COMPLEXITEIT VAN MULTI-CLOUD: SKILLS

Overstappen van een traditionele IT-infrastructuur naar de cloud is echter geen geringe opgave. Enkel een ‘lift and shift’-cloudmigratie uitvoeren, levert namelijk maar weinig voordelen op. Wil je je zakelijke prestaties optimaal verbeteren door middel van multi-cloud, dan is het noodzaak om op een andere manier naar IT te kijken en in te zien dat er een duidelijke strategie nodig is om de best passende  oplossingen te vinden, alle beveiligingsrisico’s af te dichten, DevOps-factories te stroomlijnen én over gekwalificeerde IT’ers te beschikken die kennis hebben van de verschillende cloudproviders. Voor veel organisaties is dit laatste aspect een grote uitdaging, omdat het moeilijk is om alle skills in huis te hebben voor het stroomlijnen van activiteiten, het beheren van IT-diensten en het volgen van de innovaties van verschillende cloudleveranciers. Volgens de prognose van IDC blijft tot 2022 30% van de vacatures in opkomende technologieën onvervuld: een enorme belemmering.

DE COMPLEXITEIT VAN MULTI-CLOUD: TIJDROVEND BEHEER

Een goede multi-cloudstrategie voeren is een grote, tijdrovende uitdaging. Iedere cloudprovider levert zijn eigen beheerplatform, gebouwd rond de eigen diensten. Voor de IT-afdeling van een organisatie betekent dit dat zij meerdere interfaces moeten beheren, wat het oplossen van eventuele problemen kostbaar, tijdrovend en moeilijk maakt.

DE COMPLEXITEIT VAN MULTI-CLOUD: COMPLIANCE EN SECURITY

Oorspronkelijk hanteerden IaaS-providers geen standaarden voor interoperabiliteit om workloads te kunnen verplaatsen tussen hun eigen platformen en andere clouds. Inmiddels zijn er echter organisaties in het leven geroepen die zich sterk maken voor standaardisatie, zoals het Open Cloud Consortium. In de toekomst worden deze standaarden nog verder gespecificeerd, bijvoorbeeld wat betreft certificering en technische vereisten. Een voorbeeld om op dit moment vendor-agnostic te kunnen werken is de containeromgeving. Daarnaast zijn er tools beschikbaar die migratie van het platform naar verschillende clouds ondersteunen.

Verder leveren ook compliance en beveiliging de nodige moeilijkheden op als data over meerdere clouds verspreid staat. Mogelijk hanteert elke cloudleverancier zijn eigen zorgvuldige beleid om risico’s te verlagen. Bovendien moet de governance van het beheer van de clouddiensten zijn afgestemd op de beveiligingsvoorschriften van de organisatie.

EEN TRUSTED MULTI-CLOUDPARTNER BIEDT UITKOMST

Elke migratie van een organisatie naar de cloud is uniek, terwijl maar weinig organisaties de middelen of skills in huis hebben om een multi-cloudstrategie te optimaliseren. Hier bewijst een partner zijn toegevoegde waarde voor het bedrijf. Door gebruik te maken van de skills van een externe partij, kunnen organisaties zich focussen op ondersteuning van hun bedrijfsactiviteiten in plaats van waardevolle tijd te besteden aan het beheren van leveranciers van clouddiensten.

Het concept van multi-cloud groeit in hoog tempo uit tot de snelste rechtstreekse route naar de markt. Steeds meer organisaties zien in dat ze niet alles van één leverancier hoeven af te nemen, en dat ze zelf kunnen selecteren en combineren om hun zakelijke doelstellingen te realiseren. Het probleem is echter dat ze hiervoor mogelijk honderden clouddiensten moeten beheren binnen een multi-cloud oplossing zonder gezamenlijke besturingsomgeving. Dat is een gigantische opgave. Daarom is het zowel in economisch als in zakelijk opzicht zinvol om hiervoor een deskundige partner aan te trekken die de route uitstippelt en zorgt voor efficiency en beveiliging van de activiteiten.