Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Meldplicht datalekken – wat houdt het in?

Wanneer is er sprake van een datalek?Wanneer

Zoals u wellicht weet is dit jaar de Meldplicht Datalekken ingegaan als onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in deze WBP. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waakt over de uitvoering van deze wet en houdt dus toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De boete die de AP een organisatie op kan leggen voor datalekken of onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens is 10 procent van de jaaromzet tot een maximum van €820.000. Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Maar wat zijn nu precies persoonsgegevens en wanneer is er sprake van een datalek? We vertellen u er graag meer over!

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd zonder een bijzondere inspanning te leveren. Dit kan op verschillende manieren: via directe, bijzondere of indirecte persoonsgegevens, waarvan u hieronder voorbeelden kunt lezen:

Direct

Bijzonder

Indirect

 • Geboortedatum
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Biometrische data
 • Personeelsgegevens
 • BSN
 • Godsdienst
 • Politieke gezindheid
 • Gezondheid
 • Seksuele geaardheid
 • IP adres
 • Video opname
 • Telefoon/computergebruik
 • Kentekennummer
 • Ziekteverzuim en reden
 • Carrièregegevens

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van deze persoonsgegevens. Denk hierbij onder meer aan gestolen of verloren gegevensdragers of apparaten, verlies van gegevens door brand, inbraak door een hacker of malware besmetting. Het gaat hierbij om zowel digitaal, geschrift, beeld en geluid, dus ook bijvoorbeeld een notitieboekje met privacygevoelige gegevens.

De komende weken zullen we u meer vertellen over de Meldplicht Datalekken en de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hoe u uzelf kunt wapenen en wat u moet doen in het geval van een datalek. Wilt u hier nu al meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op!