Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Management buy-out “3 deals in 1”

Welke 3 onderdelen zijn belangrijk bij management buy-out?

Een management buy-out is een relatief complex proces, waarvan de gevolgen vooraf lastig zijn te overzien. Dit is voor managers vaak een reden om de ondernemerswens vrij snel te laten varen. Natuurlijk is dit jammer, want een management buy-out is een goede manier om invulling te geven aan de bedrijfsopvolging.

Managers blijken namelijk veelal uitstekende en ook succesvolle kopers van een bedrijf te zijn. Zij kennen het bedrijf en de omstandigheden waarin het opereert doorgaans goed. Een manager is bekend met de sterke en zwakke punten van de onderneming en heeft vaak al een langere relatie met de bedrijfseigenaren.

Deze whitepaper gaat in op drie belangrijke onderdelen voor een succesvolle management buy-out. 

Hieronder worden de drie onderdelen kort samengevat:

Deal 1: Aankoop onderneming
Voordat het onderwerp ter sprake wordt gebracht bij de huidige eigenaren van het bedrijf, is het verstandig om goed in kaart te brengen of de management buy-out haalbaar is en of de risico’s voor de betrokken managers en hun achterban, acceptabel zijn.

Deal 2: Aantrekken investeerder
De voorwaarden waartegen investeerders vermogen ter beschikking stellen kunnen aanzienlijk uiteen lopen. Het is van belang om hier voldoende tijd en aandacht aan te besteden. Hierdoor kunnen de uitgangspunten voor de management buy-out verbeteren en de kans op succes worden vergroot.

Deal 3: Verkrijgen bancaire financiering
Het derde belangrijke onderdeel bij de afronding van een management buy-out is de bancaire financiering. Over het algemeen zijn er dan al veel onderhandelingen en intensieve processen achter de rug. Toch is het verstandig om ook hier een actieve opstelling te kiezen.

Download de whitepaper
Een optimale management buy-out bestaat uit een combinatie van deze drie belangrijke onderdelen. Wilt u meer hierover te weten komen? Download nu geheel vrijblijvend de whitepaper “Management buy-out: 3 deals in 1”. Bekijk ook eens de stappenplannen van een reactieve en een proactieve management buy-out.