Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Maak uw dataomgeving cloud-ready en blijf succesvol ondernemen in het digitale tijdperk

Een verslag van de Round Table van 23 juni 2016

Steeds meer organisaties zetten cloudoplossingen in om wendbaar te zijn, piekbelastingen op te vangen en kostenvoordelen te behalen. Hoe bereid je je dataomgeving voor op een overstap naar de cloud?

Op de Ronde Tafel bijeenkomst van Heliview, georganiseerd in samenwerking met PQR, Nutanix en Commvault, werd duidelijk dat het niet meer gaat over de ‘waarom’-vraag, maar over de ‘wanneer‘-vraag. Kennisdelen stond deze dag centraal: wie heeft wat al gedaan en wat zijn de (beoogde) businessvoordelen en wat kunnen we van elkaar leren? Het gezelschap was gevarieerd, alle sectoren waren vertegenwoordigd door een Hoofd ICT.

Wat is cloud?

Aan het begin van het gesprek werd eerst een stap teruggedaan, om ervoor te zorgen dat alle aanwezigen op dezelfde lijn zouden zitten. Wat is cloud eigenlijk? Cloud is voor de IT-manager een verzameling van functionaliteit die het verder automatiseren van ICT tot doel heeft en het beheer vereenvoudigt. Voor de gebruiker betekent cloud eenvoudiger toegang tot de benodigde resources. Hierdoor kan hij efficiënter en makkelijker zijn taken uitvoeren, waar en wanneer hij dat wil.

Iedereen bleek op de een of andere manier al te maken te hebben met cloud: een nieuwe manier om IT-diensten te consumeren. Het werd duidelijk dat de aanwezigen steeds meer denken in functionele termen. Een van hen omschreef dit als volgt: “We willen alle resources gevirtualiseerd hebben en we willen af van de complexiteit aan de onderkant van de infrastructuur. We willen als businesskant meer in de rol van eindgebruiker zitten.”

Wat brengt de cloud?

De aanwezigen waren het er al snel over eens dat cloud vele voordelen heeft boven IT on-premises: het maakt je organisatie effectief, wendbaar en efficiënt. Het is daarom erg belangrijk om je af te vragen wat cloud ons brengt. Time-to-market werd al snel genoemd: “We leven in een steeds dynamischere wereld en onze behoeften veranderen voortdurend. Cloud kan dit on-demand leveren en we kunnen op- en afschalen wanneer we willen. Die flexibiliteit is van groot belang.”

Een transparante kostenstructuur werd ook vaak genoemd als voordeel van de cloud. De precieze voordelen hangen af van welk soort cloud je kiest: een public cloud van bijvoorbeeld Microsoft of Google, een private cloud of een hybride vorm daarvan, eventueel gecombineerd met private cloud op locatie. De combinatie van een private cloud en public cloud komt veel voor, waarbij per workload of project wordt gekozen wat voor een organisatie de beste en meest kosteneffectieve oplossing is.

Een software defined datacenter, waarin alle infrastructuur is gevirtualiseerd, past overigens heel goed in de cloudgedachte, zo bleek tijdens de gedachtenuitwisseling. “Het afnemen van diensten uit de cloud kan eenvoud brengen in een organisatie”, werd ook gezegd. Dat is belangrijk, want dat betekent dat er meer ruimte ontstaat voor het bezig zijn met de eigen business in plaats van met ICT. De regierol kan zowel door de eigen organisatie ter hand worden genomen, als worden uitbesteed aan een externe partij.

Wat maakt een goede strategie?

Over het bepalen van een cloudstrategie werd druk gebrainstormd. De uitkomst hiervan staat in onderstaande mindmap.

De brainstorm maakte duidelijk dat cloud een middel is, en niet een doel: de cloudstrategie moet aansluiten bij de visie van een organisatie en een duidelijke businesscase hebben. Hierbij is het belangrijk om een nulmeting te doen: waar staan we? Is onze ICT beheersbaar in de huidige omgeving? Ook is het goed na te denken over de (ont)koppelpunten in de architectuur. Wie ontevreden is over een cloudpartner, wil idealiter de stekker uit de oude cloudprovider trekken om die er bij een ander weer in te steken. Dit schakelen lijkt heel simpel, maar hier komt architectuurtechnisch veel bij kijken. Denk dus van tevoren na over een exitstrategie en leg dit vast in een contract. Er werd gezegd: “In je partnership beschrijf je hoe je met elkaar omgaat en in je contract staat hoe je uit elkaar gaat.” Van externe partijen wordt vooral flexibiliteit verwacht, die in de overeenkomst goed moet worden vastgelegd. Up- en downscalen, een van de belangrijkste voordelen van de cloud, moet immers mogelijk zijn in de datacenters van de cloudprovider.

Uitwisselbaarheid van data en data-availability werden ook genoemd als onmisbare onderdelen van een cloudstrategie. Tot slot is het goed om van tevoren na te denken over de skillset die de eigen IT-afdeling dient te bezitten, zo werd geopperd. In de lucht houden van systemen is immers niet meer nodig, maar het vervullen van een regierol kan dat wel zijn.

Wat is het belang van datamanagement?

Geen bedrijf kan zonder data. Goed datamanagement zorgt ervoor dat data niet langer afhankelijk is van een locatie, een infrastructuur of van een applicatie. Dit geeft een organisatie controle en maakt deze flexibeler in het maken van keuzes. Datamanagement staat aan de basis van een overstap naar de cloud. Vragen als ‘cloud ja of nee?’, ‘on-premises ja of nee’, of een combinatie? en ‘Welke leverancier kies ik voor welke taak?’ kunnen alleen worden beantwoord als het datamanagement op orde is.

Veel organisaties onderschatten het belang van data en wat je ermee kunt doen, zo werd gezegd tijdens de bijeenkomst: ‘Kijk naar de Coolblue’s van deze wereld en wat die doen met hun data. Ze analyseren, ondernemen daarop actie en vergroten zo hun winsten.’ Wij kunnen daar van leren.

Ten slotte

De aanwezigen waren het erover eens dat het bij een overstap belangrijk is om ‘vanaf onder naar boven te werken’ en samen met bijvoorbeeld een IT-businessconsultant te kijken wat precies de behoefte is en waar een organisatie naar toe wil. Vervolgens kan een pilot uitwijzen wat juist is om voor de hele organisatie door te voeren.

Ik wil afsluiten met een aantal qoutes van de aanwezigen:

  • “Niet waarom naar de cloud, maar wanneer!”
  • “Wij zijn naar de cloud gegaan om pieken op te vangen en flexibel te zijn”
  • “We staan op het punt een besluit te nemen, dus ik heb zeker wat aan de informatie van vandaag”
  • “Interessant om te zien hoe organisaties met compleet verschillende achtergronden dezelfde issues hebben”
  • “Het mag niet meer uitmaken waar data staat, op welke locatie, met welke infrastructuur en binnen wat voor architectuur”
  • “Ik denk dat we het belang van data en wat we ermee kunnen, onderschatten”