Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kwaliteitszorg in het onderwijs

Het succesvol implementeren van de kwaliteitszorg in het onderwijs

De mate van kwaliteitszorg in het onderwijs heeft een grote invloed op onze samenleving. Vanuit alle hoeken wordt hier steeds meer aandacht aan besteed en is dit een hot item. Er worden door de overheid kaders aangegeven waaraan het onderwijs moet voldoen en scholen worden op deze kwaliteit getoetst.

Een aantal van deze toetsingscriteria zijn:

  • Regelmatige evaluatie van het leren en onderwijzen
  • Borgen van kwaliteit van leren en onderwijzen
  • Planmatig werken aan verbeteractiviteiten

De kwaliteit kan bijvoorbeeld getest worden door middel van een cito-eindtoets of doorstroom gegevens.

Lees gratis de volledige whitepaper over Kwaliteitszorg in het onderwijs waarin verder wordt ingegaan op de bovenstaande punten en de noodzaak van procesbeschrijving.

 

Download de whitepaper
Download